• Forskaren Linda Corin säger att chefers uppgifter har svällt på senare år.

Arbetsmiljö

Forskare om chefers stress: "Städa bort uppgifter!"

4 september 2023

Hur ska chefer få rimlig arbetsbelastning? Forskaren Linda Corin har svaret: Sortera bort de minst viktiga arbetsuppgifterna och sätt ett maxtak för antal medarbetare per chef.

Linda Corin är frustrerad. I femton år har hon forskat om chefers arbetsmiljö och hon upplever att det händer alldeles för lite.

– Situationen verkar vara densamma nu som då, säger Linda Corin apropå Visions undersökning, som visar att var tredje chef får för lite praktiskt stöd.


Läs övriga artiklar i granskningen:

→Undersökning: Var tredje chef har för lite praktiskt stöd
→Lista: 44 arbetuppgifter som chefer gör – men inte borde göra
→Vaktmästaren Fidde blev chefen Lottas räddning


– Chefer har tuffa uppdrag och att hänga upp gardiner och skotta snö borde ligga på någon annan. Deras arbete blir för splittrat – ingen klarar alltför många uppgifter, för då blir det inte bra. Man behöver definitivt rensa bort, säger Linda Corin som är utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen.

Den tendens hon har sett går i motsatt riktning:

– Vi har chefsuppdrag som sväller och sväller. Chefer lämnas ensamma att klara allting.

Stödet har centraliserats

Hon säger att ett av problemen är att stödfunktioner som vaktmästeri har centraliserats på senare år och att administratörer och HR-personer inte längre jobbar med att ge handfast hjälp.

– Det operativa dagliga stödet har försvunnit på många håll. Trösklarna är väldigt höga. Så då löser chefen problemet själv.

Chefer slutar när stödet saknas

I sin forskning har Linda Corin har undersökt varför kommunala chefer slutar i så hög utsträckning. Hon har kommit fram till att en viktig orsak är att den administrativa bördan har blivit tyngre över tid.

– Cheferna upplever att de hanterar en pseudovärld av planer, siffror och rapporter snarare än en riktig värld. Egentligen vill de jobba med att få medarbetare att utvecklas. De tröttnar och säger upp sig, säger Linda Corin.

Vad borde göras?

– Mängder av statliga utredningar har konstaterat att chefer behöver bättre förutsättningar. Sjukskrivningarna för utmattning ökar. Hur länge ska arbetsgivarna kunna blunda? Det måste tillföras resurser. Sortera bort de minst viktiga arbetsuppgifterna och sätt ett maxtak för antal medarbetare per chef.

Förbättringar möjliga

Linda Corin menar att det är fullt möjligt att förbättra chefers arbetsförhållanden.

– Vissa chefer har gott stöd och en rimlig arbetsbelastning. Det är ett tydligt bevis på att det faktiskt går organisera verksamheten på ett bättre sätt.

Det har man bland annat lyckats med inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun.

– De här förbättringarna ger kanske ingen pay off direkt, men de kommer att löna sig i längden. Men man måste våga ta större grepp. Vad är det för ledarskap vi vill ha? Vi måste tillbaka till det som är kärnan i uppdraget: Att vara en närvarande ledare för medarbetarna. Det jobbet räcker ganska långt för att fylla 40 timmar i veckan.