• John Vestberg på internetsäkerhetsföretaget Clavister menar att hotbilden för cyberattacker mot kommunala verksamheter har ökat.

Trender

It-attacker mot kommuner och regioner väntas öka

3 oktober 2022

Hotbilden för cyberattacker mot kommunala verksamheter har ökat, enligt John Vestberg, vd på internetsäkerhetsföretaget Clavister.

Så fort det finns uppkoppling mot it-system uppstår alltid en risk att utsättas för intrång eller obehörigt nyttjande, menar John Vestberg.

– Det kan vara digitala lås och larm inom omsorgen som slås ut, att patientjournaler läcker eller medicinsk utrustning sätts ur drift. Men vill man slå ut ett helt samhälle så löper kommunala energi- och vattenbolag största risken, säger han.

Varifrån kommer hoten?

– Det finns gott om bevis för att Ryssland, innan kriget i Ukraina, utsatt sådana verksamheter i andra länder. Just Ukraina tappade sin strömförsörjning i flera dagar förra julen. Hotbilden mot Sverige har ökat, vilket är ett skäl att ta det seriöst, även om riskerna är svåra att sia om.

Hur kan en chef skydda sin verksamhet?

– Tidigare har det varit förhållandevis enkelt: mot virus installerade man antivirusprogram och man la till brandväggar för att segmentera nätverk. Men genom åren har saker nästlats in i varandra; elever med ipads, uppkopplad hemtjänst och medarbetare som jobbar hemifrån. Det har blivit så komplext och det är en utmaning att hinna med i takten. Men grundläggande är att vara uppmärksam och medveten om riskerna och våga ta hjälp utifrån.

Läs mer: Så ledde it-chefen i Kalix arbetet under hackerattacken

Finns det några konkreta grejer att göra?

– Det finns inga patentlösningar, men det finns bra online-tjänster för att utbilda sig själv och sina medarbetare, kanske genom konceptet nano learning, det vill säga utbildning i små fragment åt gången, med quiz eller enkäter. Det är ett lekfullt sätt att lära sig men har ändå betoning på allvaret.