• Eva Mans, enhetschef på Orestrands äldreboende i Rättvik, är nöjd med sin löneökning. Här tillsammans med Bernt Svanberg, boende.

Lön och villkor

Många kommuner satsar på chefer i lönerevisionen: "Det är välkommet"

21 november 2022

Var tredje kommun satsar på enhetscheferna i årets lönerevision, visar vår kartläggning. Eva Mans, enhetschef inom äldreomsorgen i Rättvik, är en av dem som fått ett tjockare lönekuvert.

Omkring var tredje kommun och var femte region har satsat på enhetschefer/första linjens chefer i lönerevisionen 2022. Det visar en enkät som Tidningen Vision/Chefen i fokus skickat ut till alla Visions lokala ordföranden och som besvararats av 168 kommuner och 18 regioner. Rättvik är en av de kommuner som valt att lägga en extra slant på dessa chefer.

Eva Mans, enhetschef på Orestrands särskilda boende i Furudal, i närheten av Rättvik, är nöjd med sin löneökning.

Arbetsgivaren tyckte att jag gjort ett bra jobb.

– Jag fick 2 600 kronor, vilket motsvarar 6,4 procent. Det var så klart välkommet, säger hon och fortsätter:

– Jag vet att det hänger samman med att jag kom in på en ganska låg lön och att jag därför halkade efter kollegerna på samma förvaltning. Även om en del av dem har mycket lång erfarenhet och självklart ska ligga högre på grund av det. Den förklaring jag fick av arbetsgivaren till min löneökning var att de tyckte att jag gjort ett bra jobb. Att de sade så känns viktigare för mig och gjorde mig gladare än pengarna i sig, säger hon.

"Alt-textEva Mans trivs med sitt jobb som enhetschef.

Lönen — inte allt

Efter årets lönepåslag har hon en lön på 43 100 kronor i månaden. För Eva Mans är lönen betydelsefull, men inte det allra viktigaste.

– Jag är enhetschef för ett ganska litet äldreboende med tjugo vårdplatser. Det är lagom stort och det är väldigt trevligt att arbeta där. Utöver verksamhetsansvaret har jag också budget- och personalansvar för tjugo personer, berättar hon.

Eva Mans är personalvetare i grunden och har jobbat som enhetschef i sju år, varav fyra år i Rättviks kommun.

– Jag är nöjd med min lön och kommer inte att byta jobb för att för att få upp den, säger hon.

Chefer fick i snitt 3,4 procent

Rättviks kommun har valt att lägga i snitt 3,4 procent på enhetscheferna inom socialförvaltningen (hemtjänst, äldreboenden och LSS) i 2022 års löneöversyn, berättar hr-chefen Anki Pellgård. Lönesättningen är individuell så en del fick mer, en del mindre. Utfallet för alla Visions medlemmar blev i snitt 2,1 procent. Tanken bakom lönesatsningen är att enhetscheferna inom socialförvaltningen lönemässigt ska närma sig de biträdande rektorernas löner, vilka ligger på samma chefsnivå.

– Att vara enhetschef inom socialförvaltningen är ett tufft uppdrag. Du har alla tvingande lagkrav på dig att följa. Ofta hamnar också dessa chefer i kläm mellan lagens krav och synpunkter från brukare och anhöriga, säger Anki Pellgård.

Alt-textAnki Pellgård

Ett tryggt ledarskap är nyckeln till en god arbetsmiljö för alla anställda.

Rättvik har dessutom landets sjätte äldsta befolkning. Det innebär att arbetsbördan för cheferna inom äldrevården är tung och väntas öka framöver. Därför utbildas cheferna i bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, konflikthantering och lönebildning. Kommunen har ett samarbete med Högskolan i Dalarna kring en del av dessa utbildningar.

– Ett tryggt ledarskap är nyckeln till en god arbetsmiljö för alla anställda. Därför ”bygger vi på” cheferna med så mycket kunskap vi kan, säger Anki Pellgård.

Mer till chefer även nästa år

Även förra året satsade Rättviks kommun på enhetscheferna, som då fick 3,1 procent i snitt medan utfallet för samtliga Visionsmedlemmar var 1,8 procent i snitt. Planen är att enhetscheferna ska få en lite större del av lönekakan även nästa år. Men hur stort påslaget blir för 2023 är ännu inte klart. De kostnadsökningar som kommunen har kommer inte, som det ser ut i nuläget, att påverka satsningen.

– Det handlar om vår kompetensförsörjning, vi vill få sökande till våra tjänster. Ytterligare ett skäl är att vi har väldigt kompetenta enhetschefer och det ska synas i lönekuvertet. De håller många bollar i luften och har ett gott bemötande mot alla, säger Anki Pellgård.

Hård konkurrens om cheferna

Att kommunen valt att lägga extra pengar på enhetscheferna är jättebra, tycker Susann Woxmark, Visions avdelningsordförande i Rättvik.

– Det är viktigt att vi enhetscheferna får högre lön, särskilt de som låg lite lågt inom äldreomsorgen. Det gör ju verkligen ett bra jobb allihop också, säger hon.

Att få enhetscheferna att stanna kvar i kommunen och inte lämna på grund av löneläget är ytterligare ett skäl till att det är bra med en enhetschefslönesatsning, menar Susann Woxmark.

Alt-textSusanne Woxmark– Vi slåss ju om samma människor med grannkommunerna. Det råder konkurrens och det finns många kommuner att pendla till. Det är till exempel inte mer än två mil härifrån till Leksand. Därför är det helt nödvändigt att göra så här.

Läs mer:

Här tjänar enhetschefer bäst och sämst

Granskning visar: Litet glapp mellan chefens och medarbetarens lön