• Det är svårt att formulera en långsiktig kompetensutvecklingsstrategi för chefsmedarbetare som har väldigt olika utbildningsbakgrunder, menar avdelningschefen Jenny Nygårds, som därför satsar mer på individuell kompetensutveckling.

Utveckling

Chefer behöver mer utbildning – men arbetsgivarna saknar strategier

10 november 2022

Chefer behöver kompetensutveckling för att vara goda ledare även på morgondagens arbetsmarknad. Men arbetsgivarna saknar strategier för det, tycker cheferna. Det visar en rapport från Vision.

Chefer önskar sig mer kunskap i juridik, digitalisering, ledarskap och verksamhetsutveckling.  Men de upplever att arbetsgivarna saknar strategier för att möjliggöra behoven. Det framkommer i en kvalitativ studie med chefer på olika nivåer i fokusgrupper som Vision har gjort.

"Svårt med strategiska planer"

Jenny Nygårds, avdelningschef på förvaltningen för sociala insatser i Örebro kommun, arbetar mer med individuella kompetensförsörjningsplaner än långsiktiga strategiska för sina chefsmedarbetare.

Läs mer: Kompetensutveckling som ger bäst effekt

– Det är svårt att formulera en femårig plan, dels för att vi har mycket rotation på cheferna och en stor  del av tiden går åt till att sätta de nya på banan, dels för att cheferna har en palett av olika utbildningsbakgrunder, säger hon.

Jenny Nygårds tycker dessutom att det är svårt att hitta utbildningar som motsvarar behoven. Men nyligen köpte hon in en analysutbildning som enhetschefer ska gå under hösten.

Ledarskapsutbildningar blir av

I en tidigare men nylig undersökning från Vision har majoriteten av cheferna faktiskt fått någon form av ledarskapsutbildning under de senaste tre åren.

– Det är glädjande, eftersom vi är i ett läge där många nyrekryteras till chefsuppdrag utan chefserfarenhet och då är det viktigt att de omgående får någon form av ledarskapsutbildning. Sedan tidigare vet vi att det kan ta lång tid innan de får det, säger Jonas Karlsson, ledarskapsstrateg på Vision.

I Region Uppsala finns flera olika chefsutvecklingsprogram, berättar hr-strategen Anette Ferngren.

– Dels har vi det operativa chefsprogrammet som handlar om arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskap, som vi vill att alla nya chefer ska gå för att liksom doppas i Region Uppsala.

Stort utbud

Anette Ferngren radar upp flera insatser, däribland ett program för medarbetare som vill bli chefer i framtiden och ett strategiskt toppledarprogram för erfarna chefer. Här erbjuds också ett mentorprogram och chefsnätverk.

Varför gör ni allt detta?

– För att regionen ska utvecklas och få bra verksamheter.