• S om cheferna får bestämma

Chefspanelen

Undersökning: Cheferna röstar rött

19 september 2022

Socialdemokraterna regerar i både riksdag och lokala beslutandeorgan. Så ville cheferna i Chefspanelen åtminstone ha det när de svarade på våra frågor före sommaren.

95% påverkas i sitt jobb av lokalpolitiken

Min röst till kommunfullmäktige:

9% V

2% MP

38% S

12% C

3% L

15% M

1% KD

3% SD

1% Annat

16% Vet ej

Min röst till regionfullmäktige:

6% V

3% MP

41% S

12% C

3% L

14% M

2% KD

1% SD

1% Annat

18% Vet ej

Min röst till riksdagen:

5% V

4% MP

45% S

9% C

2% L

16% M

2% KD

4% SD

0% Annat

13% Vet ej

Är det viktigt för dig i ditt jobb vilket/vilka parti/-er som styr lokalt?

54% Ja

38% Delvis

8% Nej

Lägger politiker sig i ditt jobb för mycket?

20% Ja

48% Nej

32% Ibland

Riksdagens viktigaste frågor (tre svarsalternativ möjliga):

51% Sjukvård

50% Skola och utbildning

40% Äldreomsorg

35% Lag och ordning

33% Jobb och sysselsättning

28% Miljö och klimat

18% Ekonomi

16% Invandring

10% Internationella samarbeten (Nato och EU)

6% Annat

 

Så gjordes undersökningen
Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år.

Denna gång skickades enkäten till 543 personer, varav 186 svarade. Frågorna besvarades i maj och juni, och är alltså de åsikter/upplevelser som de svarande hade just då.

Bland deltagarna lottade vi ut ledarskapsutbildningen Att leda sig själv och andra, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Camilla Johansson, områdeschef social välfärd, Lidköping.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.