• Jonas Karlsson.

Utveckling

Hur ska medarbetarna bli bättre på självledarskap?

19 september 2022

"Hur kan jag ringa in viktiga faktorer när jag vill arbeta med medarbetarnas utveckling och lust att engagera sig i det som är organisationens målsättningar?" undrar en läsare. Visions ledarskapsstrateg svarar.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision

Ett välutvecklat och eftersträvansvärt medarbetarskap kan lite förenklat beskrivas som att medarbetaren själv tar initiativ och känner ansvar för både sina egna arbetsuppgifter och för helheten. Jag föreställer mig att det är ungefär vad du frågar efter.

I dag sorterar många in delar av det under benämningen självledarskap med förväntningar om att medarbetarna själva ska förstå, prioritera och agera utan att någon annan ger anvisningar. Här väljer jag att hålla kvar allt under begreppet medarbetarskap.

Stefan Tengblad, professor i human resource management, har för många år sedan utvecklat en modell som beskriver vad som minst krävs av chefer och organisationer för att åstadkomma ett välutvecklat medarbetarskap. Modellen som kanske är lite bortglömd i dag kallas för

Medarbetarhjulet och består av fyra begreppspar:

  1. Förtroende och öppenhet
  2. Gemenskap och samarbete
  3. Engagemang och meningsfullhet
  4. Ansvarstagande och initiativförmåga

Förtroende åstadkoms till stor del genom en öppen dialog. Engagemang handlar mycket om att det ska kännas meningsfullt att göra ett bra jobb. Förmågan att ta initiativ och lusten att ta ansvar kräver att medarbetarnas ges behörighet och mandat.

Ett gott samarbete tar tid att få plats och behöver få vara ett eget utvecklingsområde.

Tengblad har särskilt betonat några saker som extra viktiga för att åstadkomma ett mer välutvecklat medarbetarskap. Jag har inte utrymme för allt här, men bland annat betonar han betydelsen av sociala aktiviteter och syftar då mer på aktiviteter som gemensamma fikapauser än konferensresor. Som jag förstår det är kontinuitet i det lilla mer effektfullt än enstaka stora händelser.

Genom att ha modellens fyra begreppspar i fokus tror jag du får med dig det mesta av vad som är viktigt när du nu arbetar med medarbetarnas utveckling och lust att engagera sig. Du kommer på så sätt ge medarbetarna utrymme att vara konstruktiva. Lycka till!

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här