• Margareta Eiserman har varit tvungen att "vässa klorna" varje år i tio års tid för at se till att hennes medarbetare skulle få högre löner.

Arbetsmarknad

Hon fick upp medarbetarnas lön med 2 000 kronor

1 september 2022

I tio år kämpade Margareta Eiserman för att få upp sina medarbetares löner. Och till slut lyckades hon med besked.

– Sedan jag började som chef hösten 2011 har jag varje år lyft frågor om lönestrukturer för miljö- och skyddsinspektörerna. Jag har gått genom lönekriterier och policy och kunnat konstatera att arbetsgivaren inte följde dessa, till exempel fanns ingen lönespridning. Den extremt låga personalomsättningen har påverkat löneläget negativt. Jag har till och med föreslagit för några medarbetare att söka jobb i andra kommuner och använda mig som referens för att se vad de skulle erbjudas för lön, men ingen har velat sluta här, säger  Margareta Eiserman, miljö- och hälsoskyddschef i Hudiksvall och Nordanstig.

Hur har du orkat hålla i lönefrågan och driva den?  

– Jag har fått vässa klorna lite mer för varje gång. Min enhet blev faktiskt löneprioriterade 2019, men jag blev så provocerad när arbetsgivaren inte tillsköt några riktade medel för att förändra de lönestrukturella problemen vi hade. Jag tänkte att nu måste jag hitta ett annat sätt, så jag gjorde teamledaruppdragen permanent för fyra inspektörer, justerade tjänstebeskrivningar, skrev om deras anställningsavtal och lönesatte dem på ny nivå. På så sätt skapade jag också tillfälligt mer utrymme inför kommande revision till övriga inspektörer.

Så hur lyckades du i slutändan efter tio år?

– Jag skrev ett fem sidor långt brev som jag döpte till ”Tjut om löneläget 2021” som jag skickade till kommunchefen, personalenheten och facket. Jag poängterade bland annat att inspektörerna hade tillsammans över 200 års samlad yrkeserfarenhet varav 165 år för kommunen. Lojala, duktiga medarbetare måste också kunna få en rimlig löneutveckling utifrån marknadsläget, påpekade jag.

Och det gav effekt?

– Ja, varje medarbetare fick utöver det årliga påslaget 2022 också 2000 kr mer per månad. Det är otroligt roligt och som om en sten har lättat från hjärtat. En sådan höjning var mer än vad jag hade förväntat mig. Vi ligger fortsatt en bra bit ifrån många andra kommuner, men utifrån vårt utgångsläge blev det ett stort kliv.

Hur reagerade medarbetarna?

–  Jag fick faktiskt en flaska bubbel som tack. Det är jag rörd över.

Läs mer: Svårt dela på lönekakan
Läs mer: Dilemma: Hur sätta lön när medarbetare jobbar hemifrån?