Arbetsrätt

Göra andra typer av arbetsuppgifter än man anställdes för?

19 september 2022

Jag jobbar som enhetschef i en kommun inom vård och omsorg. Jag ansvarar för olika verksamheter och olika yrkesgrupper. Jag undrar om jag kan kräva att personal utför andra arbetsuppgifter än de som står i deras anställningsavtal?

Svar från Chef Direkt:

Jag rekommenderar att i första hand ställa en öppen fråga till dina medarbetare och använda dig av frivillig personal. Om det är möjligt så kan du öppna upp för eventuell överenskommelse om exempelvis extra semesterdag eller extra tillägg.

Detta för att göra det mer attraktivt för dina medarbetare och öka chansen att någon ställer upp.

Om det inte finns några frivilliga och det inte går att lösa på annat sätt så har du en ganska stor möjlighet att beordra andra typer av arbetsuppgifter.

Dessutom har du utifrån ert kollektivavtal AB (§6) en möjlighet att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Glöm bara inte att du måste förhandla om förändringen innan den genomförs.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter finns här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här