• Jonas Karlsson.

Arbetstid

Vad är bästa argumentet för distansarbete?

18 maj 2022

"Under pandemin har de flesta av mina medarbetare arbetat hemifrån. När restriktionerna togs bort hade vi en period där medarbetarna fritt fick välja var de ville arbeta. Jag som närmaste chef tycker att det har fungerat bra. Nu har dock högsta ledningen beslutat att alla ska vara på kontoret. Hur kan jag tänka om detta?", skriver en läsare till Jonas Karlsson på Vision.

Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision, svarar:

Jag tror framför allt att det är högsta ledningen som behöver tänka en stund till. Att träffas fysiskt kan vara betydelsefullt för att bland annat skapa gemensam kultur, främja teamkänsla och stimulera kreativitet. Dessa faktorer behöver samtidigt balanseras mot andra behov som är viktiga för medarbetarna. Varför ska medarbetare med eftertraktad kompetens ta sig till kontoret varje dag när de vet att andra arbetsgivare kan erbjuda mer flexibla lösningar?

Nyligen besökte jag ett kommunförbund bestående av sex landsbygdskommuner. Även om arbetspendlingen var stor mellan kommunerna i förbundet och närliggande regioncenter, betraktade förbundsdirektören kompetensförsörjningen som den i särklass största utmaningen.

För henne var distansarbete därför en självklarhet och hon såg egentligen inte geografiska avstånd mellan medarbetare som ett hinder. Hennes budskap var att det mer handlar om hur vi väljer att organisera arbetet.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här

Vision har sedan länge förespråkat att verksamhetsnära chefer och deras medarbetare bör ha så mycket inflytande som möjligt över sitt arbete och sin arbetstid. Det gäller även var arbetet ska utföras, om det är möjligt att alternera.

Effektivt teamarbete måste kunna kombineras med medarbetarnas frihet att välja var arbetet ska utföras. Ska arbete nödvändigtvis utföras på kontoret så måste skälen till det vara tydliga. Annars kommer många inte känna sig motiverade och då stimuleras naturligtvis inte heller kreativitet.

Det en arbetsgivare som vill vara attraktiv bör göra är att pröva sina verksamheters förutsättningar att erbjuda medarbetare som önskar möjligheten att arbeta på distans. Granska allt kritiskt, lyft risker ur arbetsmiljöperspektiv men bejaka också fördelar som mer flexibla arbetsformer kan innebära. Hur ska vi organisera arbetet hos oss? Involvera medarbetarna, ofta finns lösningarna närmare än vad vi tror.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.