• Hur skattar du din förmåga att prestera?

Chefspanelen

Undersökning: Självförtroendet starkare än självkänslan

6 maj 2022

Hur skönt är det inte att känna sig bra på något? Ja, ett gott självförtroende i arbets­livet skadar inte. En bra självkänsla är minst lika viktig. En ledare med god sådan har lättare att ta svåra beslut och upplevs oftare som ­tydlig. Men den är en färskvara och måste ­underhållas. Så kom ihåg: Du ÄR värdefull.

Panelen

61% har stark självkänsla för det mesta

Hur högt är ditt självförtroende som chef på en skala från 1 till 10, där 1=uselt och 10=på topp?

1=0%
2=1%
3=0%
4=1%
5=7%
6=8%
7=20%
8=37%
9=19%
10=7 %

Har du höga prestationskrav på dig själv som chef?

88% Ja, ofta
2% Nej, sällan
10% Ibland

Lever du upp till dina egna prestationskrav?

49% Ja, ofta
5% Nej, sällan
46% Det varierar

Är din självkänsla (synen på dig själv) beroende av hur du presterar?

42% Ja, ofta
13% Nej, sällan
45% Det varierar

Är du rädd för att misslyckas i jobbet?

6% Ja, ofta
39% Jag går inte runt och är rädd, men vill verkligen inte misslyckas
45% Inte så rädd att jag inte vågar prova nya saker/sätt ibland
10% Nej, aldrig

 

 

Så gjordes undersökningen

Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 494 personer, varav 202 svarade. Svaren inkom under mars månad 2022. Bland deltagarna lottade vi ut ­ledarskapsutbildningen Leda i förändring, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Robert Andreasson, ­verksamhetsutvecklare, fastighet och service, Region Uppsala.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs? Anmäl dig här.