Arbetsmiljö

Större risk för mobbning vid fysisk ohälsa

6 maj 2022

Den som har fysisk och psykisk ohälsa löper större risk för att bli mobbad på arbetsplatsen. Men förtroende och tillit till chefen kan minska riskerna, visar forskning vid Linköpings universitet.

Stefan Blomberg är forskare vid arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitetssjukhus och Linköpings universitet och har undersökt mobbning på arbetsplatser.

Hur påverkar fysiska hälsan risken att bli mobbad på jobbet?

– Vår studie visar att risken faktiskt är dubbelt så stor för någon med dålig fysisk hälsa att bli mobbad än för den som är frisk. Att dålig psykisk hälsa har den effekten är känt sedan tidigare, men det här förvånade oss, säger

Varför är det så?

– Vår tes är att när man inte fungerar fullt ut och därmed inte lever upp till förväntningar och normer på arbetsplatsen ökar risken för irritation, besvikelse och tjafs. Intressant är också att sjuknärvaro tycks vara en större risk än sjukfrånvaro. Om det stämmer bör risken öka med högre arbetsbelastning.

Hur kan ledarskapet minska risken för mobbning av medarbetare?

– Om stödet från chefen är starkt minskar risken. Den kan till och med elimineras då.

Hur kan ett sådant stöd se ut?

– Det har vi inte undersökt i detalj, men vi har förstått att förtroende och tillit är viktiga faktorer. Att chefen är aktiv, lyssnar och finns till hands, visar respekt och tillit, håller sina löften och över lag skapar goda förutsättningar för sina medarbetare.

Finns det en medvetenhet hos chefer om detta, tror du?

– Det varierar. Många vet det och agerar utifrån det, andra vet men har inte de organistariska förutsättningarna och lider stort av det, vilket för övrigt är en riskfaktor för utbrändhet hos chefer. Sedan finns det förstås också en grupp som inte är särskilt bra chefer, som inte bryr sig.