Satsa på närvaro - inte magi

6 maj 2022

Alltför ofta ser vi hur frustration riktas mot första linjens chefer i exempelvis omsorgen. På arbetsplatsen, i samhällsdebatten eller i reklamen. Chefen är det legitimt att skylla på. Hen har ju lite mer makt, lite mer lön.

Jag undrar om det finns någon annan yrkesgrupp som det är okej att skylla på i alla lägen, så som många gör när det gäller chefer. Det är inte bara slappt att skylla allt som inte fungerar på chefen – det är djupt orättvist. Första linjens chefer saknar ofta en reell möjlighet att påverka och befogenheterna motsvarar inte ansvaret.

Första linjens chefer, oftast kvinnor, kan ha mellan 40 och 60 medarbetare som arbetar dygnets alla timmar, året om. Att leda utifrån de förutsättningarna är många gånger ett omöjligt uppdrag.

Inom vård och omsorg finns de högsta sjuktalen på arbetsmarknaden. För att vända trenden krävs nära och tillgängliga chefer som har tid att se personalens utmaningar.

Vision har länge drivit på och nyligen presenterade vi tillsammans med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, en överenskommelse för att skapa hälsa, förutsättningar för ett gott ledarskap och attraktiva tjänster inom äldreomsorg och välfärd.

Både vi och SKR anser att för att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens behövs det fler tillsvidareanställningar, bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap, mindre minutstyrning och bättre verktyg i jobbet. Detta behöver lokala politiker och arbetsgivare nu möta upp.

När jag träffar Visions chefsmedlemmar pratar de nästan alltid om hur stolta de är över sina jobb och sina medarbetare. Cheferna är allkonstnärer som lyckas trolla med knäna och lösa problem, trots bristande förutsättningar.

Det är fint, men jag tycker inte att det ska behövas magi för att klara sitt jobb – välfärden borde bygga på professionella förutsättningar att göra jobbet.