• Eva Torvaldsson tror att det vore bra för äldreomsorgens chefer att gå en utbildning liknande den hon gick som rektor. ”Efteråt kände jag att jag nu behärskar jag faktiskt det här”, säger hon.

Utveckling

Rekommenderar chefsutbildning i äldreomsorgen

6 maj 2022

En fantastisk ledarskapsutbildning. Det är Eva Torvaldssons omdöme om den statliga rektorsutbildningen som alla skolledare måste gå. Nu vill Vision ha en likadan utbildning för cheferna i äldreomsorgen.

Eva Torvaldsson är biträdande rektor på Grillska gymnasiet i Liljeholmen i Stockholm. Hon gick rektorsutbildningen vid Uppsala universitet 2009–2012.

– Jag gick i tre år på deltid och jobbade parallellt som rektor i grundskolan. Man får tid av arbetsgivaren till utbildningen men det är svårt att prioritera bort arbetsuppgifter som rektor. De flesta gjorde nog detta på sin fritid. Det var det absolut värt, säger hon.

Roligast med ledarskap

Hennes grupp bestod av 60 deltagare från Norrköping till Gävle. Först läste de juridik, därefter mål och styrning och till sist ledarskap.

– Vi fick lära oss hur allt är uppbyggt med lagar och förordningar och vad myndighetsutövning innebär. Vi gick igenom vad vi är ålagda att göra och hur man kan styra en verksamhet med ekonomiska ramar. De var väldigt gediget, med fantastiska föreläsare och forskning i framkant.

Ledarskapsdelen var roligast. Den handlade både om ledarskapet generellt och om en själv som ledare.

– Vem är jag? Vill jag vara dominant eller en som för medarbetarna framför mig? Vilken grupp av medarbetare har jag? Olika situationer kan ju kräva olika sorters ledarskap, säger Eva Torvaldsson.

Fick försvara sin uppsats

Varje del avslutades med en examination då rektorerna fick försvara sin egen uppsats och opponera på kurskamraternas. 

Efteråt hade Eva Torvaldsson fått en större förståelse för uppdraget och kände sig mer rustad som rektor. Hon tror att alla ledare skulle dra nytta av en liknande utbildning.

Men till skillnad från skolan saknar äldreomsorgen regler för vad de cheferna behöver ha med sig. Socialstyrelsen har nu uppdrag undersöka om det behövs en reglering och hur den i så fall ska se ut.

Samma läge som i skolan

Om det blir som Vision vill kommer de verksamhetsnära äldreomsorgscheferna få en befattningsutbildning efter modell från rektorsprogrammet. Det är bättre än att bestämma att alla ska ha exempelvis socionom- eller vårdutbildning, enligt Jonas Karlsson, strateg för chefs- och ledarskapsfrågor på Vision.Alt-textJonas Karlsson

– Läget i äldreomsorgen är detsamma som i skolan – med många olika huvudmän och utförare. För att säkerställa hög kvalitet och likvärdighet är det viktigt med en utbildning som riktar in sig på att ge cheferna en gemensam syn på uppdraget, säger han.

Tillräckligt med personal viktigast

Äldreomsorgens chefer behöver också ha på fötterna juridiskt, påpekar han. De ska förhålla sig till både socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen ­och en eventuell kommande äldreomsorgslag.

En befattningsutbildning är dock bara ett komplement, enligt Jonas Karlsson.

– Det viktigaste för att man ska kunna utföra att uppdrag är att man har rätt organisatoriska förutsättningar och tillräckligt med personal, säger han.