• "Vi kommer att fortsätta påpeka att det är orimligt att en viss typ av arbete ska värderas lägre bara för att det utförs i sektor som är kvinnodominerad", säger Visions biträdande förhandlingschef Oskar Pettersson.

Arbetsmarknad

Högre löner i mansdominerad sektor

6 maj 2022

Statistiken talar sitt tydliga språk: Det betalar sig bättre att jobba i en mansdominerad sektor jämfört med en kvinnodominerad. Men i längden är det ohållbart att det ser ut så, det anser Visions biträdande förhandlingschef Oskar Pettersson.

Att enhetschefernas lönekuvert i storstäderna är tjockare än på landsbygden och att deras löner i de mansdominerade sektorerna – som teknik och it – är högre än lönerna i de kvinnodominerade – som LSS och äldreomsorg – kommer inte som någon överraskning för Visions biträdande förhandlingschef Oskar Pettersson.AlttextOskar Pettersson

– Nej, men tyvärr skickar det signalen att det inte är lika mycket värt att vara chef inom omsorgen som på tekniksidan, som dras upp av lönerna i privata sektorn. Men kraven är höga på dessa tjänster och det handlar många gånger om svåra uppdrag. Det extra ansvar man har ska löna sig, slår han fast.

Skillnad även mellan orter

Lönenivån skiljer sig också mellan stad och landsbygd, oavsett vilken typ av tjänst det handlar om. Något som till viss del kan förklaras av marknadskrafterna som bidrar till den ökande konkurrensen om arbetskraften i de större städerna, anser Oskar Pettersson.

– Det handlar också om det faktum att levnadskostnaderna ofta är högre, i form av dyrare bostäder och så vidare.

Något som kan gynna cheferna lönemässigt är att behovet av personal spås öka kraftigt framöver på grund av en åldrande befolkning som kommer att behöva stor omvårdnad.

– Det kommer att vara mycket lättare för arbetsgivare som har duktiga chefer att rekrytera, säger Oskar Pettersson och fortsätter:

– Vi kommer också att fortsätta påpeka att det är orimligt att en viss typ av arbete ska värderas lägre bara för att det utförs i sektor som är kvinnodominerad. Det är inte hållbart.