• Chefer sitter ofta i möten.

Chefspanelen

Undersökning: Möten en stor del av arbetsdagen

18 februari 2022

Åtta av tio chefer lägger minst hälften av sin arbetstid på möten. De flesta tycker om dem. Samtidigt tycker en dryg tredje­del att de har för många. Det kan låta motsägelsefullt, men då en majoritet av mötena sker med medarbetare är en inte alltför vågad analys att många chefer har för många medarbetare.

Panelen

63% tycker bra om möten
27% tycker inget särskilt, utan ser dem som en arbetsuppgift bland andra
10% tycker att de oftast är slöseri med tid

Är du nöjd med mängden möten?

38% Ja
35% De är för många
7% De är för långa
18% De är både för många och för långa
2% De är för få och/eller för korta

Hur stor del av din arbetstid går åt till möten?

4% Nästan all min arbetstid
35% En större del
41% Hälften av min arbetstid
19% En mindre del
1% Är i princip aldrig på möten

Vilka är du oftast på möten med (flera svarsalternativ möjliga)?

75% Mina medarbetare
70% Mina chefskolleger
28% Min egen chef
17% Kunder eller motsvarande

Hur många av dina möten är hybrid- eller rena distansmöten?

43% En majoritet
29% Ungefär hälften
28% En mindre del

Hur funkar dina hybridmöten?

19% Mycket bra
59% Ganska bra
16% Ganska dåligt
1% Mycket dåligt
5% Har ej hybridmöten

Så gjordes undersökningen

Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 483 personer, varav 178 svarade. Svaren inkom mellan den 15 december 2021 och 7 januari 2022.

Bland deltagarna lottade vi ut ledarskapsutbildningen Leda på distans, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Helén Boman, verksamhetschef område städ, Region Västernorrland.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs? Anmäl dig här.