• Jonas Karlsson.

Ledarskap

Hur är det att jobba under en politisk nämnd?

18 februari 2022

"Jag har precis fått jobb som förvaltningschef. Jag har lång chefserfarenhet men har aldrig tidigare arbetat som ansvarig gentemot en politisk nämnd. Har Vision något tips till mig?", skriver en läsare till Jonas Karlsson på Vision.

Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision, svarar:

Grattis till uppdraget! Som ledande tjänsteperson kommer du stå i nära dialog med såväl förtroendevalda som fackliga parter och andra intressenter med uppdraget att omsätta politiska beslut till verksamhet.

Hur ni, tjänstepersonorganisation och politik, styr och leder tillsammans kommer att vara avgörande för att nå uppsatta mål. Ditt arbete tillsammans med politiken kommer också ha stor betydelse för hur vardagen blir för dina medarbetare längre ut i organisationen.

Du står inför flera spännande utmaningar. Vägen från att ett politiskt beslut fattats till att det blir verklighet för kommuninvånarna är ofta lång. För att din och dina medarbetares kompetens ska komma till bästa möjliga nytta i hela kedjan finns det några grundläggande saker att tänka på.

Det är viktigt att du tillsammans med politiken upprättar bra principer kring möten, att ni blir överens om hur ärendehanteringen ska se ut och att ni formulerar en tydlig delegationsordning. Det är också viktigt att ni har en gemensam idé om rollfördelning när det oväntade inträffar.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt allt detta ingående i ett dokument som heter ”Stöd – för att styra och leda bättre tillsammans”. Jag tycker att du och din nämnd­ordförande ska gå igenom det gemensamt.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här

Mitt bästa tips till dig och din nämndordförande är att ni upprättar en skriftlig överenskommelse mellan er kring ert samarbete. Det skapar tydlighet och kan exempelvis hjälpa er att minnas vilka mål som ni var överens om som viktigast att fokusera på, hur ni ska samspela och så vidare.

Överenskommelsen tycker jag att ni ska ompröva åtminstone en gång i halvåret. Även för detta har SKR upprättat en bra lathund.

Mitt sista tips är att du så snart som möjligt ska söka dig till ett program/kurs med fokus på ledarskapets utmaningar utifrån förutsättningarna i politiskt styrd verksamhet. Det finns flera att välja på, men jag tycker att SKR:s eget Toppledarprogam kan vara ett förstahandsalternativ.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.