• Vera och Lars var tidigare chefer i en liten kommun, där den politiska ledningen gick överstyr. Fotot är en genrebild från en bildbyrå.

Arbetsmiljö

"Det var en paranoid stämning i kommunen"

18 februari 2022

Personliga påhopp, baktaleri och uppmaningar om att bryta mot lagen. Under flera års tid var det vardag för många medarbetare i en mindre kommun i södra Sverige.

Lars och Vera har båda lång erfarenhet som chefer inom kommunal förvaltning. Under flera år arbetade de tillsammans i en mindre kommun i södra Sverige. Vera var chef för individ- och familjeomsorgen och Lars enhetschef på samma avdelning. Just på grund av att kommunen är liten och att alla känner alla har både Vera och Lars valt att vara anonyma.

Läs även: Allt vanligare med politiker som detaljstyr

Problemen började efter en omorganisation som enligt Lars och Vera resulterade i en ”olycklig kombination” där förvaltningschef och nämndens ordförande, som stod varandra nära, utgjorde ett dåligt ledarskap. Medarbetare utsattes för personliga påhopp, såväl offentligt som privat, i sociala medier och vid nämndmöten.

Dålig ekonomi

– Man var på sin vakt och tänkte på vad man sa hela tiden, det blev en paranoid stämning. Allt detta skapade en otroligt dålig arbetsmiljö, vilket ledde till dåliga resultat rent arbetsmässigt. Vi fick svårt att leverera, berättar Vera.

En av anledningarna, tror hon, var att förvaltningen brottades med dåliga budgetsiffror.

– Många av våra ärenden kräver stora resurser, det är som det är och det var vi hela tiden transparenta med inför politikerna.

Var helt bakbundna

Vera berättar att nämndens ordförande förbjöd henne att föra upp kostnadskrävande ärenden till nämnden, exempelvis beslut om LVU, lagen om vård av unga, och LVM, lagen om vård för missbruk.

 

Han uppmanade mig helt enkelt att bryta mot lagen.

Vera, före detta chef för individ- och familjeomsorgen

 

– Han ville inte ha upp de ärendena eftersom nämnden då hade behövt godkänna dem. Han uppmanade mig helt enkelt att bryta mot lagen, säger hon.

Under den här perioden fattades också ett beslut som innebar att flera chefer blev av med sina mandat och i stället fick förvaltningschefen kliva in och ta över.

– Det var fruktansvärt, vi var helt bakbundna. Vi kunde till exempel inte genomföra de åtgärder vi hade planerat för att förbättra och effektivisera verksamheten. Det var ju också ett sätt för ledningen att visa vilket dåligt jobb vi gjorde, berättar Lars.

Uppmandes leta fel på chefen

Lars tror att beteendet från den politiska ledningen berodde på att de ville rensa bland cheferna.

– Förvaltningschefen och politiken uppmanade mina medarbetare, bakom min rygg, att leta fel och att anmäla mig. Det hände även Vera. De ville ha något på oss för att kunna göra sig av med oss, säger han.

Lars upplevde det som att han och hans chefskolleger var brickor i ett spel. Men medarbetarna stod på deras sida, berättar Vera:

– Det var så skönt att känna personalens stöd, även de samarbetspartners vi hade på andra håll backade oss. Det var väldigt viktigt för att inte falla in i tankar om att det var mig det var fel på, säger hon.

Kritiska revisorer

Till slut kopplades Vision och huvudskyddsombudet in. Det gjordes risk- och konsekvensanalyser av hur verksamheten hanterades och styrdes.

– Det gjordes också en medarbetarenkät som visade att personalen var kritisk mot förvaltningschefen och indirekt mot politiken, berättar Vera.

Även kommunernas revisorer har bekräftat den bild av arbetsmiljöproblemen som Lars och Vera ger. I en rapport, som Chefen i fokus har tagit del av, konstaterar de att det överlag saknas förtroende mellan politiker och tjänstepersoner. Risken för att bli attackerad och ifrågasatt skapar rädsla, vilket bland annat har lett till att förvaltningarna har fått svårt att utföra sina uppdrag och bedriva utvecklingsarbete. Det dåliga arbetsklimatet har också bidragit till hög personalomsättning och påverkat kommunens förutsättningar att rekrytera kompetent personal.

– Ja, jag minns den där rapporten. Men resultatet fick inga konsekvenser, inte så länge jag var kvar i alla fall, säger Vera.

Drog kortaste strået

Till slut gick det inte längre. Både Vera, Lars och flera andra chefer förhandlade om avgångsvederlag.

– När det uppstår en konflikt mellan politik och tjänstepersoner så är det tjänstepersonen som drar det kortaste strået. Så är det bara, det är inga konstigheter, säger Vera och fortsätter:

– Det är också ofta tjänstepersoner som får stå till svars om något går fel. Går det så långt som till viten, ja, då ligger man illa till. Politikerna riskerar bara medborgarnas röster.

Lars tror att en del av problemen hänger samman med att kommunen är liten.

– I en kommun där alla känner alla finns ofta vänskap inblandad mellan tjänstepersoner och politiker. Det är lätt att rykten sprids. Dessutom räcker det med att en högt uppsatt person är stark och kanske har en något narcissistisk läggning för att hen ska tippa hela kommunen. Det blir väldigt sårbart.