Avtal

Vad gäller när det saknas kollektivavtal på jobbet?

17 september 2021

Jag jobbar som chef i en kommun och har fått ett erbjudande om ett chefsjobb på ett privat bolag. Själva uppdraget låter spännande, men arbetsgivaren har dessvärre inget kollektivavtal. Vad jag ska tänka på?

Chef Direkt svarar:

Att jobba på en arbetsplats utan kollektivavtal kan innebära en del utmaningar och risker. ­Kollektivavtal ger mer tydlighet då lagen inte reglerar alla situationer som kan förekomma i arbetslivet.

Utan kollektivavtal finns heller ingen garanti för tjänstepension, årlig löneutveckling, övertidsersättningar och annat som kan ingå i kollektivavtalet.

Därför är det viktigt att du själv förhandlar fram dina anställningsvillkor och ser till att ditt anställningsavtal är tydligt och reglerar alla frågor som ­normalt regleras via kollektivavtalet.

Att jobba utan kollektivavtal kan också innebära en del utmaningar för dig som chef. Det kan ställa högre krav på ditt ledarskap, närvaro och tydlighet gentemot dina medarbetare kring villkoren. Du kommer bland annat behöva reglera och göra individuella överenskommelser i alla situationer som inte regleras av lagen.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.