• Christina Frostberg, personlig ombudsman för chefer i Vision, är kritisk till att till socialnämnden i Torsås kommun inte har besvarat Visions skrivelse om chefernas arbetssituation.

Arbetsmiljö

Ohållbar situation för chefer i Torsås – facket kritiskt

6 september 2021

Chefer inom socialförvaltningen i Torsås har en ohållbar arbetssituation och en handlingsplan krävs för att komma till rätta med problemen. Det signalerade Vision i mars, men fortfarande har man inte fått något svar.

– Det är inte så snyggt. Vi skrev att vi ville ha snabb återkoppling eftersom läget är akut och flera chefer mår dåligt, säger Christina Frostberg, personlig ombudsman för chefer i Vision.

Tillsammans med Camilla Persson, ordförande för Vision i Torsås, skickade hon i början av mars en skrivelse till socialnämnden i Torsås kommun. De beskriver en arbetssituation där politiska beslut ändras med kort varsel och politiker går in och tar över och fattar beslut över huvudet på cheferna i arbetsledningsfrågor.

Skyndsam handlingsplan

– Då tappar cheferna sitt mandat att leda och fördela arbetet. Om någon annan går in och fattar beslut över ditt huvud är det väldigt svårt att leda verksamheten på ett bra sätt, konstaterar Christina Frostberg.

Skrivelsen landar i en uppmaning till Torsås kommun som ­arbetsgivare att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att säkerställa chefers möjligheter att ta ansvar och verka som chefer.

Vision påpekar också att man vill vara delaktiga i den processen och att ett arbete bör påbörjas kring gränsdragningen mellan politiker och tjänstemän i kommunen.

Ingen respons

Eftersom läget bedöms som akut yrkade Christina Frostberg och Camilla Persson på ett svar senast den 1 april. Fem månader har gått och de har ännu inte fått någon respons.

– I går fick jag veta att vår skrivelse inte kommer att tas upp i socialnämnden i augusti utan i september. Nu får vi helt enkelt ta ett omtag. Vi behöver göra en ny skrivelse för att politikerna ska förstå att det är allvar, säger Christina Frostberg.