• Fritidsaktiviteter står högt upp på att-göra-listan som pensionär.

Chefspanelen

Det vill vi när vi går i pension

6 september 2021

Ung, gammal eller mittemellan spelar ingen roll. Förr eller senare kommer de allra flesta av oss att ta vårt livs längsta after work när vi går i pension. Fritidsaktiviteter står då högt upp på att göra-listan, enligt Chefspanelen. Men det finns en oro för om pengarna kommer att räcka.

Panelen

52% har koll på storleken på sin framtida pension

Är du orolig för att din pension inte ska räcka till det du behöver och vill göra? 

28% Ja
59% Delvis
13% Nej 

Sparar/investerar du regelbundet privat till din pension?

79% Ja
20% Nej
1% Vet ej

Löneväxlar du för att få en högre pension?

17% Ja
14% Nej, på grund av att jag inte tjänar tillräckligt för att det ska löna sig
65% Nej
4% Vet ej  

Vid vilken ålder planerar du att gå i pension?

5% 62 år eller tidigare
34% Mellan 63 och 65 år
22% Mellan 66 och 68 år
3% 69 år eller senare
36% Har inte bestämt det än

Vad ska du göra när du gått i pension? (Flera svar möjliga)

27% Jobba extra
67% Umgås med nära och kära
73% Utöva mina fritidsaktiviteter
32% Återhämta mig efter arbetslivet
19% Ingen aning
9% Annat

Så gjordes undersökningen

Chefspanelen består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från Chefen i fokus vid max fyra tillfällen per år. Denna gång ­skickades enkäten till 452 personer, varav 158 svarade.

Bland de som ­deltog lottade vi ut ledarskapsutbildningen Leda offentligt finansierad verksamhet i en ny tid, som arrangeras av Vision Chef i samarbete med IHM. Vann gjorde Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef i Hylte ­kommun.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs? Anmäl dig här.

Se våra tidigare undersökningar i Chefspanelen här.