• Monica Bertilsson forskar på chefers kunskap om psykisk ohälsa.

Arbetsmiljö

Chefer uppmanar andra chefer: "Våga fråga om psykisk ohälsa"

6 september 2021

Våga ställ frågor, ta kontakt tidigt och stötta. Så önskar chefer att de hade gjort när de insett att de hade medarbetare som mår psykiskt dåligt. ”Skapa en kultur där de här frågorna är okej att prata om”, säger forskaren Monica Bertilsson.

Chefers kunskap om psykisk ohälsa är ett relativt outforskat område. Monica Bertilsson vid Göteborgs universitet, leder just nu ett projekt där chefers kunskaper och behov undersöks.

Kan chefer för lite om psykisk ohälsa?
– Ja. Även om det har forskats väldigt lite på chefers kunskaper så visar den forskning som finns att chefer själva uppfattar det så. Och det är inte så konstigt eftersom de lär sig på sin första medarbetare, och många chefer möter ingen eller bara någon medarbetare med dessa besvär.

Vilka är varningstecken?
– Var uppmärksam på om medarbetaren får ett nytt beteende, till exempel drar sig undan möten med andra, är lättirriterad, stressar upp sig eller börja gråta.

Hur ska man hantera det?
– Chefer som jag har intervjuat säger att man ska ta kontakt tidigt, ju tidigare desto bättre, ställa frågor och stötta. Men det måste göras med omtanke så att medarbetaren inte oroar sig för att förlora jobbet om hen berättar om sin ohälsa.

Hur kan chefer bli bättre på att hantera psykisk ohälsa?
– Vi ser att chefer som har kunskap via chefsutbildningar agerar mer förebyggande, men det är bara ett fåtal som rapporterar att de har någon sådan utbildning. Vi ser också att chefer som jobbar i organisationer där man generellt arbetar med psykisk ohälsa, också gör mer själva.

Hur kan HR stötta cheferna?
– Chefer saknar forum där man kan prata om sådana här frågor. HR kan arbeta för att hela företaget ska lyfter upp frågan om psykisk sjukdom och rent konkret skapa nätverk och forum för chefer att få stöd av chefskollegor. HR kan skapa en kultur där de här frågorna är okej att prata om, för både medarbetare och chefer.