Lön och villkor

Medarbetare vägrar godta nya lönen – vad göra?

3 maj 2021

Jag arbetar som enhetschef och har precis blivit klar med årets lönerevision. En medarbetare är mycket missnöjd och vägrar godta den nya lönen. Hur ska jag agera?

Det är viktigt att reda ut vad medarbetarens missnöje bottnar i. Handlar det om löneprocessen eller själva lönen? Eller har ni olika syn på prestationen? Löneprocessen med alla dess delar som utvecklings- och lönesamtal, samt regelbunden dialog om prestationen ska ge en relativ samsyn kring medarbetarens prestation och arbetsresultat under det senaste året.

Tanken är att den nya lönen inte ska komma som en överraskning. Trots det kan du och medarbetaren ändå ha olika syn på arbetsinsatsen och då är det viktigt att förtydliga vad som krävs för att komma upp till en viss lönenivå.

Du kan ge medarbetaren en skriftig motivering varför hen har fått den lön som hen fått, så att det blir ännu tydligare.

Rör det sig om låg löneökning kan du tillsammans med medarbetaren göra en handlingsplan där ni kommer överens om saker hen behöver göra får att få bättre löneutveckling i framtiden.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.