• ”Jag vill att ledarskapet humaniseras och att ansvarskänslan höjs så att samvetet kommer ikapp förnuftet”, säger Julia Romanowska.

Ledarskap

Vill ha mer konst på ledarkurser

6 april 2021

Ut med de traditionella ledarskapskurserna och in med konsten! Forskaren och slagverkaren Julia Romanowska har utvecklat en utbildningsmodell med konst i centrum och släpper i år en bok på temat.

För några år sedan gjorde forskaren Julia Romanowska ett experiment vid Karolinska institutet. 47 chefer från olika branscher delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena gick en traditionell ledarskapsutbildning med teoripass, gruppövningar och hemläxor. Den andra deltog i Julia Romanowskas Schibbolet-metod.

De fick lyssna på litterära texter som lästes högt. Då och då avbröts läsningen av musik som spelades utan förvarning. Texterna och musiken handlade om ondska, destruktivitet, mod och mänsklig storhet.

Efteråt reflekterade cheferna i grupp utifrån frågor de själva tog upp.
Grupperna träffades tolv gånger under ett år och både de och deras medarbetare lämnade blodprov, för att analysera stresshormoner, och svarade på frågor om psykisk hälsa.

Lägre stresshormoner

Efter ett år syntes några effekter hos Schibboletgruppen, och efter 18 månader såg man att stresshormonerna var lägre hos både chefer och deras medarbetare samt att de sov bättre och var mindre utmattade jämfört med den andra gruppen. Medarbetarna tyckte också att cheferna blivit mer ansvarstagande, modigare och beredda att ”stå upp” för sina beslut.

Kontrollgruppen visade på motsatta effekter.

– Det viktigaste i resultatet är att synen på ledarskap förändras. Från ett traditionellt maktperspektiv, där chefen utgår från sig själv och strategier för att påverka omgivningen, till ett ansvarsperspektiv där chefen istället utgår från omvärlden för att ta ansvar som bottnar i eget omdöme, säger Julia Romanowska, som också bland annat har hållit i försvarets utbildningar.

Släpper ny bok

Schibbolet-experimentet gjorde hon som en del av sin avhandling som medicine doktor vid Karolinska institutet år 2014. De senaste tiden har hon utvecklat forskningen och senare i år släpps boken Schibbolet-effekten.