Lön och villkor

Varför tjänar min nya kollega mer än mig?

8 februari 2021

Jag jobbar som enhetschef på en mindre kommun sedan tio år tillbaka. Jag har fått en ny chefskollega under hösten, vilket är positivt då det var svårt att hitta ”rätt person med rätt kompetens” under en pågående pandemi. Kollegan har kortare arbetslivserfarenhet än jag, men har fått en mycket högre lön. Är det verkligen rätt?

Individuell lönesättning innebär bland annat att lönen ska sättas utifrån kompetens. Vid nyanställning finns det andra yttre faktorer som gör att arbetsgivaren måste anpassa sitt löneerbjudande till situationen på marknaden.

Om det är många intressanta sökande kan arbetsgivaren välja fritt och ”pressa ner” lönerna. Men om det är svårt att hitta rätt personal är det arbetstagaren som kan ställa högre krav och förhandla högre lön.

Jag förstår att det känns orättvist. Utifrån vår erfarenhet ser vi dock att högre ingångslöner på sikt brukar bidra till bättre löneutveckling i hela arbetsgruppen. Försök därför inte jämföra dig med kollegan.

Det viktigaste är att det ska finnas en koppling mellan din kompetens och prestation och din lön. I fall du känner att den här kopplingen saknas, prata med din chef.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.