• Johan Welander och hans nya bok.

Ledarskap

Svårt vara ideal-chef

15 april 2021

Brukar du chefstindra och trottoarmejla? Då är du troligtvis en chef som kämpar med att få din roll att gå ihop mellan ideal och verklighet. Johan Welander är författare till nya boken Mellan ideal och verklighet - spaningar om chefsrollen.

Vad har du sett i dina spaningar?

– En chef har, förutom ett formellt standardiserat uppdrag, informella outtalade uppgifter som förväntas. Jag har sett att många chefer kämpar med hur de ska få ihop idealet av chefsrollen med verkligheten.

Du nämner chefstinder som exempel. Vad är det?

– Det finns en outtalad förväntan om att chefer ska fatta snabba beslut, trots att de i komplexa frågor behöver tid att tänka efter. Det kan liknas vid dejtingappen Tinder, där du svajpar höger eller vänster beroende på förutfattade meningar. Att chefstindra kan vara riskfyllt.

Vad betyder trottoarmejla då?

– När man jobbar utanför förväntad arbetstid, och sköter mejl från exempelvis trottoaren.

Har du tips för att få det hela att gå ihop?

– Förstå och tolka ditt uppdrag. Samtala med andra i organisationen om vilka förutsättningar du behöver för att utföra uppdraget. Tänk över hur du vill att din roll ser ut, och gör jobbet till ditt.