• Anneli Tellmo, äldreomsorgschef i Nässjö kommun, och Lotta Karlsson, enhetschef i Jönköpings kommun.

Coronaviruset

Chefer: Vi tog visst pandemin på allvar

25 september 2020

Medarbetare inom äldreomsorgen anklagar sina chefer för att inte ha tagit risken för smittspridning på tillräckligt stort allvar. Det visar en granskning som Ekot gjort. Men de chefer som Chefen i fokus pratat med tillbakavisar kritiken.

Sveriges Radios Ekot har granskat över 800 tips, synpunkter och klagomål som kommit in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från hela landet under coronapandemin. Arbetsledningen på äldreboendena får hård kritik av medarbetarna för att inte ha hanterat risken för smittspridning på något bra sätt.

– Jag kan bara svara för mig själv, men jag tycker verkligen att jag tagit risken för smittspridning på stort allvar. Vi har jobbat intensivt med detta hela våren, säger Anneli Tellmo, äldreomsorgschef i Nässjö kommun.

I Nässjö har man inte haft någon överdödlighet bland de gamla på äldreboendena, endast en person har insjuknat i covid-19 och efter tid tillfrisknat. Det är något som Anneli Tellmo tror hänger samman med en låg personalomsättning bland undersköterskor och chefer samt en hög andel medarbetare med undersköterskeutbildning.

– Hela 90 procent har en undersköterskeutbildning. Vi har också en stabil organisation, inga stora problem att tillsätta vakanser generellt och så har vi satsat mycket på utbildning i basala hygienrutiner. Det tror jag är sådant som spelat in, säger hon.

”Omöjligt att leda i en sådan här situation”

Lotta Karlsson är enhetschef i Jönköpings kommun. Även hon tycker att hennes arbetsgivare tagit smittspridningen på allvar.

– Vi har haft en väl riggad organisation och tillgång till skyddsutrustning hela tiden. Men jag tänker att det sett olika ut, kommunerna har haft väldigt olika förutsättningar att hantera corona. På en del ställen har cheferna inte haft bra förutsättningar att fatta rätt beslut, säger hon.

De snabba kast och de ständigt ändrade förutsättningar som pandemin inneburit har inte heller gjort det lättare, menar hon.

– Förutsättningarna har ändrats från vecka till vecka. På många sätt har det varit en omöjlig uppgift att leda i en sådan här situation. Kunskapsläget har till exempel ändrats hela tiden. Vi har fått rita kartan samtidigt som vi gått på stigen.

Karlsson: ”Grovt förenklad bild”

Jonas Karlsson, nationellt ansvarig för HR, chef- och ledarskapsfrågor på Vision, tycker att kritiken i Ekots inslag ger en grovt förenklad bild av verkligheten.

– Det går inte att slå fast att enhetscheferna inte skulle ha tagit risken för smittspridning på allvar. Däremot har många chefer haft svårt att ta hand om de brister som medarbetarna fört fram, säger han.

Jonas Karlsson menar att det beror på att enhetscheferna inte haft förutsättningar att ta hand om de problem som lyfts av medarbetarna och att skulden för alla de problem som funnits i äldreomsorgen - sedan långt innan pandemin - nu läggs cheferna till last.

– Det handlar till exempel om att det är extremt svårt att rekrytera utbildad personal till äldreomsorgen och om att cheferna leder alldeles för stora personalgrupper. Om något positivt kommit ur detta så är det att ljus satts på de många brister som finns i äldreomsorgen