Fackligt

Vad betyder agila arbetssätt?

23 november 2020

Ledningen vill att våra projekt ska vara mer agila. Vad menas?" undrar en läsare. Jonas Karlsson, ansvarig för ledarskapsfrågor på Vision, svarar.

Du tar upp ett modernt ämne. Agila (lättrörliga) arbetssätt har snabbt vuxit i popularitet. Populariteten kommer mycket utifrån att organisationer i dag önskar skapa större flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande till vad som efterfrågas av kunder och brukare.

I traditionella projektledningssammanhang brukar projekt beskrivas som ett uppdrag med en tydlig målsättning och en tydlig avgränsning i tid. En plan som omfattar projektet i sin helhet läggs ofta fast redan i början. Vid projektets slut ser vi framför oss att en ny produkt eller tjänst ska lanseras.

I realiteten vet vi att det som organisationer hoppas ska lösas i projektform nästan alltid innehåller många moment med stor ovisshet, det är just därför som uppdraget läggs i ett projekt. Osäkerheten gör det svårt att planera helheten direkt. För tidigt fastlagda och rigida målbilder kan till och med motverka projektets syfte. Med ett för stort fokus på projektets slutresultat riskerar vi att utveckla innehåll som inte kommer användas eller värsta fall ta fram en produkt som inte ens svarar upp mot grundläggande behov. Lösningen kan vara ett mer agilt arbetssätt.

Ett agilt projekt består av många korta faser och har alltid en aktiv användarmedverkan. Gruppen som driver projektet jobbar alltså nära de som är tänkta att använda resultatet. Genom att arbeta i många korta faser finns möjlighet att leverera resultat successivt och det är precis det som är avsikten, att ta fram delresultat som kan börja användas direkt.

Delarna byggs sedan stegvis på med mer innehåll. Genom att löpande ompröva planeringen kan nyvunna insikter och kunskaper i projektet tillvaratas. Behöver man backa i någon del så låter det sig oftast göras utan större dramatik och till slut blir allt till en helhet. Eftersom ett agilt arbetssätt mycket bygger på att enkelt och snabbt kunna göra förändringar kräver det också att projektgruppen har ett tillräckligt mandat. Gruppen behöver bli självstyrande. Du som chef måste våga släppa detaljerna för att i stället lägga din energi på att stötta där det behövs. Hur din roll som chef förändras och påverkas av ett agilt arbetssätt hittar du på vision.se/chef.

Jonas Karlsson, nationellt ansvarig för HR, chef- och ledarskapsfrågor, Vision.

Har du fler frågor? Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.