• Chefskarusellen snurrar långsammare nu, enligt Eva Larsson (C).

Arbetsmarknad

Chefskarusell i Herrljunga: 70 chefer på fem år

20 januari 2021

Det har varit hög fart på chefskarusellen på socialförvaltningen i Herrljunga kommun. Ett 70-tal chefer har kommit och gått under de senaste fem åren.

– Det är klart att det är olyckligt. Men jag har inte analyserat vad det beror på, utan i stället försökt bygga något nytt och stabilt, säger Eva Larsson (C), som tillträdde som socialnämndens ordförande i januari 2019.

Enligt en kartläggning som förvaltningsledningen gjort har omsättningen på chefer varit osedvanligt hög i Herrljunga kommun. Mellan 2015 och 2019 har 71 chefer börjat och slutat på socialförvaltningen.

I en intervju med P4 Sjuhärad berättar socialchef Sandra Säljö att hälften av de 16 chefstjänsterna var vakanta när hon tillträdde för ett drygt år sedan:

– När det saknas åtta chefer är det klart att man funderar om det är något särskilt som har hänt.

Hon konstaterar också att det är olyckligt för Herrljunga kommun eftersom den höga chefsomsättningen i slutändan drabbar kommuninvånarna.

– Det är klart att det påverkar verksamheten när vi inte har chefer på plats. Man tappar fart i kvalitets- och utvecklingsarbetet, säger Sandra Säljö till P4 Sjuhärad.

Enligt Eva Larsson håller dock situationen på att ljusna i Herrljunga. För tillfället är alla chefer på plats, både på förvaltnings- och enhetschefsnivå och hon ser framtiden an med tillförsikt:

– Det finns fortfarande en del att ta tag i, men vi är på god väg mot någonting riktigt bra. Vi håller på att bygga en organisation som präglas av stabilitet och tillit, säger Eva Larsson.