• Att varje medarbetare känner till lönekriterierna är avgörande, menar enhetschefen Anette Sandström. Det är något som diskuteras hela året.

Lön och villkor

Här är det ok att spräcka lönebudget

18 november 2020

I Region Jönköping får 500 chefer självständigt sätta den lön de anser är rätt på sina 10 000 medarbetare, även om det kostar extra.

– Om en anställd i ett lönesamtal framför bra argument kan chefen vid sittande bord lägga på några hundralappar till, utan att först fråga uppåt, säger förhandlingschefen Sven Fägerskjöld.
Man kallar modellen för ”Plånboken” efter det utrymme varje chef har att fördela. Skulle pengarna inte räcka får man alltså använda mer än sin plånbok. Detta ska dock bara ske i undantagsfall för det fungerar inte om alla drar över.

Lönespann för olika yrken

Det hela utgår från väl tilltagna ”boxar” som anger vilka lönespann olika yrken bör ligga inom och hur de olika yrkena ska förhålla sig till varandra. Boxarna bygger i sin tur på politikernas beslut om vilken lönestruktur de vill se i regionen.
På några års sikt är tanken att man ska ha nått målet som bland annat innefattar att höja löneläget för sjuksköterskorna utan att det drabbar andra grupper. Det är möjligt genom att regionen tillskjuter löneutvecklingspengar, genom att cheferna bara tar i där det verkligen är motiverat och för att man gasar i långsam takt.

Svårt men bra

Anette Sandström, administrativ enhetschef på Länssjukhuset Ryhov, tycker att det nya sättet att lönesätta har varit ganska svårt, men framför allt bra.
– Det gäller att ha ett tänk för hur ­strukturen på lönerna ser ut, och att vara mogen att göra bra lönesättningar. Och visst var jag nervös för om jag tänkte och gjorde rätt. Men tidigare år har medarbetare riskerat att få stå tillbaka trots att de gjort ett bra jobb om någon annan har varit extra duktig och därför fått mer av ”potten”.
I år blev det alltså mer rättvist, anser Anette Sandström, som hoppas kunna betala ut de nya lönerna i november.
– Det gick bra. Jag har inte fått några signaler om att jag spräckte plånboken, men ledningen tittar inte på enskilda chefer, utan på helheten. Bland mina medarbetare finns en spridning efter prestation, och vi har faktiskt förhandlat. Det är ju det som är individuell lönesättning.