Forskning

Flexibilitet viktigt för unga chefer

14 januari 2021

Att det finns utrymme för fritidsintressen, återhämtning och flexibilitet är måsten om unga ska vilja ta på sig ledartröjan. Det visar nu forskning.

Chefen i fokus har pratat med Christina Björklund, forskningsledare för projektet Visst vill jag vara chef, arbetar just nu med en studie om unga chefer som finansieras av Afa. Tanken är att ta reda går ut på hur unga ser på ledarskap.

Vill unga inte bli chefer?

– Det finns inga stora forskningsstudier som visar att det är så, men det finns mindre undersökningar som fått stor spridning i media och en brett förekommande förställning om att det är så.

Vad är det ni ska undersöka?
– Hur arbetsgivare ska agera för att göra det attraktivt för unga att bli chefer och vilja fortsätta vara det.

Vad har ni kommit fram till hittills?
– Att det är viktigt att det finns utrymme för att skapa balans i livet. Återhämtning och fritidsintressen är viktigt. Flexibilitet är en annan sak, till exempel att det ska vara okej att gå hem klockan tre en dag fastän man är chef. Och att få stöd i sin roll, till exempel genom ett chefsnätverk och att man får möjlighet att sakta växa in i rollen.

Hur har ni kommit fram till detta?
– Genom att djupintervjua 20 chefer mellan 28 och 35 år. Vi tittar även på data från Försvarshögskolans ledarskapsprogram som omfattar chefer upp till 29 år, samt registerdata som berör 5 000 unga chefer. Jag vill dock understryka att intervjuerna inte är färdiganalyserade ännu.

Varför är det så viktigt att unga blir chefer, är det inte bättre när man hunnit skaffa erfarenhet?
– Personligen tror jag att det är viktigt att skapa så mycket mångfald det går i en organisation. Det gäller alla områden, till exempel etnicitet, kön och ålder. Det är det bästa sättet att bli framgångsrik. Men jag tror inte att det viktigaste för att bli en bra ledare har med ålder att göra. Det handlar mer om viljan att leda och att brinna för det. Det bästa för en organisation tror jag är en blandning av olika bakgrunder bland cheferna.