• Lena Karlsson beskriver känslan när arbetsgivaren var redo att säga upp henne som overklig.

Arbetsrätt

Jobbet i fara trots tryggare avtal

27 oktober 2020

Ett nytt avtal mellan arbetsgivare och fack höll på att kosta enhetschefen Lena Karlsson jobbet. Men efter många turer och med stöd från Vision erbjöds hon till slut en ny tjänst.

Sedan den första maj gäller det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR. Tanken med avtalet är att trygga både arbetstagarens anställningsbarhet och verksamhetens behov av kompetensförsörjning. I samband med det nya avtalet kom också nya turordningsregler, som säger att det är arbetsuppgifter, och inte tjänstetitlar, som ska ses över vid övertalighet.

Under våren gjorde Sala kommun en omorganisation av det blott halvårsgamla kontoret för hållbar tillväxt, vilket innebar att Lena Karlssons chefstjänst togs bort. Enligt Linda Andersson, personlig ombudsman för chefer på Vision, menade arbetsgivaren att det inte fanns någon ledig tjänst för omplacering av Lena Karlsson eftersom hon hade haft så specifika arbetsuppgifter, och att det därför var aktuellt med uppsägning.

Vilda protester

– Vi protesterade hej vilt mot arbetsgivarens tolkning av turordningsreglerna. Jag menade att Lenas arbetsuppgifter borde jämföras med andra chefers, eftersom ledarskapet är detsamma. Det verksamhetsspecifika går att lära sig inom rimlig tid. Det nya avtalet säger dessutom att arbetsgivaren har ansvar för att kompetensutveckla sina anställda, säger Linda Andersson.

Arbetsgivaren stod dock på sig. Dessutom skulle 58-åriga Lena Karlsson, som hade jobbat i kommunen i 15 år, bara få sex månaders uppsägningstid, helt enligt nya avtalet. Det gamla avtalet gav dem som var över 57 år tolv månader, men åldersgränsen i det nya avtalet är 61.

– Jag gjorde mig beredd att ogiltigförklara uppsägningen för att arbetsgivaren inte hade följt las, och var tydlig med att vi inte skulle släppa detta, säger Linda Andersson.

Kändes overkligt

Det fick arbetsgivaren att backa. Lena Karlsson erbjöds en tjänst på gata-park-enheten.

– Hela processen var overklig. Det är lätt att tappa självförtroendet, men jag fick otroligt mycket stöd av min arbetsgrupp som gjorde att jag aldrig förlorade fotfästet. Jag är arg på politiska nämnden i Sala, som jag är säker på ville bli av med mig. Men jag är glad över att Vision har hjälpt mig att ta strid i frågan så att jag nu har fått en likvärdig tjänst, säger hon.

Förhandlingschefen i Sala, Isak Holstensson, har avböjt att kommentera ärendet.