Ledarskap

Så slipper du ­feedback-monster

8 februari 2021

Att ge en person som ständigt ”skriker” efter feedback vad hen vill ha leder in i en återvändsgränd. En bättre väg att gå är istället uppmuntra medarbetaren att lyssna till den egna inre kompassen.

Kraven på chefer att ständigt ge feedback och hjälpa medarbetare att utvecklas är stora i dag. Särskilt de yngre generationerna pockar likt hungriga fågelungar på chefernas uppmärksamhet. Unga får också mer feedback än äldre, men är trots det sällan nöjda. Det visar rapporten Ungdomsfokus 2020, som bygger på svar från runt 1 600 personer.

Medarbetare som uppger att de ofta känner ängslan och oro inför att prestera något viktigt på jobbet tycker också många gånger att de får för lite feedback från chefen. Det är vanligare att unga personer känner större osäkerhet kring om de duger på jobbet och i yrkesrollen, men även könet är en faktor som spelar in. En högre andel av kvinnorna känner osäkerhet kring den egna förmågan och en lägre andel instämmer i påståendet att de känner sig trygga i att de gör så gott de kan och att det räcker. Minst oroliga för att prestera tillräckligt bra är män över femtio år. Medarbetarnas behov av återkoppling ser alltså mycket olika ut och som chef gäller det att möta de olika kraven. Men det bästa är inte alltid att ge alla vad de vill ha. Det anser Sofia Rasmussen, vd på Rasmussen analys som ligger bakom rapporten. Att till exempel ständigt fylla på en ung, osäker persons glupande behov av bekräftelse är fel väg att gå.

– Det kan vara väldigt lockande att ge mycket beröm till medarbetare som "skriker" efter det, men det är just de personerna som i stället behöver uppmuntras att hitta sin egen inre kompass. Det kan man till exempel göra genom att ställa nyfikna frågor kring individens egen upplevelse, säger Sofia Rasmussen och fortsätter:

– Alla i en organisation tjänar på att medarbetarna är självgående och modiga, vågar göra misstag och tar ansvar.