Coronaviruset

Hur får jag fart på ­lagarbetet under corona?

2 november 2020

Mina medarbetare har alltid varit driftiga i att jobba tillsammans, stödja vandra och på så sätt maxa resultat. Nu under covid-19-våren har alla suttit hemma och jag märker att vi tenderar jobba allt mer individuellt. Jag har svårt att skruva tillbaka till mer gemensamt arbete. Tips?

Spännande att ni i grunden tycks ha en arbetskultur med förmåga att samspela effektivt. Inte alldeles enkelt att åstadkomma. För att komma dit brukar vi säga att du som chef behöver komplettera ditt fokus på medarbetarnas individuella agerande och prestationer med mycket dialog kring gemensamma mål och visioner. Troligen blir medarbetarnas förmåga att stödja varandra ännu viktigare för att hålla uppe arbetsmotivation och samhörighet framöver.

Tomas Jungert vid Lunds universitet har specialiserat sig på motivation. Han menar att dialogövningar medarbetare emellan kan ha god effekt på arbetsmotivationen.

För ett par år sedan presenterade Jungert en studie där medarbetare fick reflektera kring olika egenskaper som de själva har och egenskaper som de upplever att kollegerna har. På så sätt tränades medarbetarna i att ge varandra återkoppling. Resultatet var tydligt. Känslan av samhörighet, kompetens och tillfredsställelse i arbetet stärktes markant.

Lena Wilhelmson vid Stockholms universitet använder begreppet dialogkompetens för att beskriva förmågan att samtidigt argumentera för en sak och vara öppen för andras argument. I god dialogkompetens ingår att kunna ifrågasätta egna ståndpunkter och att sakligt kritisera andras. Dialog och erfarenhetsutbyte blir en nyckel till ökad kunskap och därmed bättre förmåga att lösa tilldelade arbetsuppgifter.

Hur medarbetarna kommunicerar med varandra är alltså minst lika viktigt som din direktkommunikation med enskilda medarbetare. Jag menar att principen är den samma för såväl fysiska som digitala arbetsförhållanden. Begränsa antalet individuella uppföljningar mellan dig och enskilda medarbetare. Gruppstabilitet främjar du genom gemensamma återkommande mötesformer. Som chef försöker du hitta den röda tråden och då sammanfatta och knyta ihop vad medarbetarna har sagt och hur det har relevans för arbetsuppgiften.

Jonas Karlsson, nationellt ansvarig för HR, chef- och ledarskapsfrågor, Vision.

Har du fler frågor? Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.