• Det är dags att diskutera hur olika typer av åldrande ser ut på arbetsmarknaden, tycker Kerstin Nilsson som har skrivit rapporter på uppdrag av Delegationen för senior arbetskraft.

Arbetsmarknad

Forskare: Dags att tala om andra åldrar än den biologiska

10 november 2020

"Förändringsobenägna och trötta". Det är dags att börja ifrågasätta chefers ofta stereotypt negativa åsikter om äldre medarbetare och inte bara tala om kronologisk ålder. Det säger Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi på Högskolan Kristianstad och Lunds universitet, som har skrivit rapporter på uppdrag av Delegationen för senior arbetskraft.

Vad tycker chefer om äldre medarbetare?

– Attityden kan vara stereotypt negativ. Chefer kan se på äldre medarbetare som trötta och förändringsobenägna. Men samtidigt anger chefer att äldre har livserfarenhet och är bra stöd för yngre och nyanställda.

Vad ska chefer göra för att behålla äldre medarbetare?

– Se över situationen på arbetsplatsen. Det gäller inte bara för de äldre, eftersom vi alla förhoppningsvis ska bli äldre. Arbetsmiljö, återhämtningstid, arbetsuppgifter, kompetensutveckling behöver anpassas efter individen och dess förutsättningar i olika åldrar.

Du tycker inte att man enbart ska prata om kronologisk ålder. Varför?

– Kronologisk ålder är framför allt relaterad till olika lagar och system i samhället. Men det är även relevant att tala biologisk ålder och hur kroppen åldras i tunga och stressiga arbeten. Sen finns också social ålder vilket handlar om attityden till olika åldersgrupper. Och kognitiv ålder som handlar om minnet och hur man lära sig nya saker.

Varför är det här relevant för ­chefer att känna till?

– Ålderspensionen har senarelagts och kommer att flyttas fram ytterligare. Medarbetare kommer att vara kvar i arbetslivet längre. Att göra arbetslivet hållbart så att medarbetare inte blir skadade, sjuka och utleda, utan kan hålla sig anställningsbara till en högre ålder är därför än viktigare i dag.