Arbetsmiljö

Få chefer döms för arbetsmiljöbrott

7 september 2020

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar. Men även om du inte klarar det är risken att dömas för arbetsmiljöbrott liten. På Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål får man cirka 500 ärenden per år.

Domstolarna är väldigt försiktiga med att ställa någon personligen till ansvar för arbetsmiljöbrott.

– Oftast handlar det om oaktsamhetsbrott och ytterst sällan ett medvetet brott, säger chefsåklagare Kristina Falk Strand.

Det som händer är oftast att företagen där olyckan inträffat bötfälls.

– Även om det kan vara med­arbetarna som slarvar så har
alltid arbetsgivaren ett ansvar för att det finns tillräckliga skydds­anordningar och att rutiner följs. Och det är företaget, inte enskilda personer, som kan förlora pengar om det slarvas med säkerheten.

Men det har hänt att enskilda chefer dömts. Ett nyligt exempel är en tidigare anläggningschef i Orsa rovdjurspark, som i våras dömdes för arbetsmiljöbrott för vållande till annans död och framkallande av fara för annan. Händelsen inträffade 2017 då en djurvårdare dödats av en björn under en aktivitet för besökare.

Enligt tingsrätten har anläggningschefen haft ansvar för säkerheten i rovdjursparken. Genom att inte göra tillräckliga riskbedömningar och skapa säkra rutiner för att hindra livsfarliga djur att ta sig in i hägn där människor vistas har chefen agerat oaktsamt. Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter.

Sommaren 2010 tog socialsekreteraren Lars Persson i Krokom sitt liv efter att ha varit mobbad av sin arbetsledare under flera månaders tid. Efter en uppmärksammad rättegång i tingsrätten dömdes de två chefer som hade arbetsmiljöansvaret på socialkontoret till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott för vållande till annans död.

Det var första gången mobbning på en på en arbetsplats prövades som arbetsmiljöbrott i domstol. Cheferna friades dock senare i hovrätten.