• Lina Alkner Timner har tillsammans med Tanja Öberg skrivit en kandidatuppsats om hur socialtjänstens mellanchefer ser på sitt ledarskap.

Forskning

Studie: Tufft hantera motstridiga krav som mellanchef

6 maj 2020

Mellanchefer i sektionen för barn och unga upplever en utmaning i att behöva hantera motstridiga krav från politiker, förvaltning, personalgrupp och klienter. Det visar en ny undersökning.

– Mellancheferna har en svår position där de ska fungera som en länk mellan politiker, förvaltning, medarbetare och klienter och de måste fatta beslut som i slutändan berör en utsatt grupp, säger Lina Alkner Timner.

Hon har tillsammans med Tanja Öberg valt att i sin kandidatuppsats på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet undersöka hur socialtjänstens mellanchefer inom sektionen för barn och unga ser på sitt ledarskap. Uppsatsen tilldelades nyligen Visions årliga ledarskapsstipendium om 20 000 kronor.

Vad har ni kommit fram till?

– Det som slog oss var chefernas professionsidentifikation. Flera av dem beskrev sig som ”socionomer men på en annan nivå”, snarare än chefer. När de skulle definiera ett gott ledarskap nämnde de bland annat vikten av reflektion i arbetet, förmågan att kunna härbärgera känslor och att kunna sätta tydliga gränser i sin roll, vilket är centrala begrepp inom det sociala arbetet, säger Lina Alkner Timner.

Vad förvånade er mest i arbetet?

– Kanske att alla mellanchefer som vi pratade med hade ett så stort intresse för frågan. De ville gärna prata om sin situation och det var lätt för oss att hitta personer som ville vara med i studien.

Vad drar ni för slutsatser kring det?

– Att det är ett aktuellt tema som behöver diskuteras. Det är inte lätt att som mellanchef navigera i korstrycket mellan förvaltningens krav, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp.