• Gymbollar ingår i ­Olofströms hälsofrämjande arbete, som implementerats av Helen Hagegren.

Arbetsmiljö

Spelregler sätter stopp för stressen

4 augusti 2020

I Olofströms kommun jobbar cheferna med att motverka stress och att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö, enligt ett speciellt koncept. Och det har blivit lite bättre.

Sedan tre år tillbaka arbetar Olofströms kommun med att genom olika kompetensutvecklande insatser skapa ett hållbart arbetsliv. Tanken är att de anställda ska orka jobba länge och må bra under tiden. Och det går åt rätt håll.

Sedan projektet startade har sjukfrånvaron i kommunen minskat från 8,3 till 7,3 procent.

Helen Hagegren, verksamhetschef på socialförvaltningen, är en av de chefer som implementerat det nya konceptet bland sina medarbetare. På hennes arbetsplats har de använt sig av en samtalsmodell för att diskutera frågor som till exempel återhämtning. Ett område där chefen själv bör vara en förebild, anser hon.

– Det är viktigt att man inte tar med jobbmobilen hem när man går för dagen, inte läser mejl på semestern och att man går ifrån och äter lunch. Vi jobbar förebyggande med hälsan och väntar inte på att något dåligt ska hända. Det är det bästa med den här modellen, säger Helen Hagegren.

Även långt innan coronakrisen och Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid minsta sjukdomstecken uppmanade hon sina medarbetare om att den som exempelvis är förkyld och har ett påverkat allmäntillstånd ska stanna hemma och vila upp sig.

– Ingen ska behöva känna dåligt samvete över att man stannar hemma när man är sjuk eller när man behöver vårda sjuka barn. Om man gör det orkar man också ställa upp för verk­samheten när det krävs, slår Helen Hagegren fast.

Hon och medarbetarna har gemensamt kommit överens om en rad spelregler för hur de ska bete sig mot varandra. De har även gjort personlighetstester för att bättre förstå och ta tillvara på varandras styrkor.

– Det är i grunden bra att vi är olika på jobbet. Det är också betydelsefullt att känna att det är okej att ha en annan åsikt än chefen, säger hon.

Pengarna till de olika kompetensutvecklande insatserna kommer från Europeiska socialfonden, som betalat ut 5,3 miljoner kronor under tre års tid för ändamålet. Projektet är nu avslutat, men metoderna de lärt sig fortsätter att vara användbara, anser Helen Hagegren.

– Som jag upplever det har vi fått en bättre vi-känsla i gruppen. Vi ställer upp för varandra i både med och motgång.