• Drygt en fjärdedel av deltagarna i chefspanelen har någon gång blivit orättvist behandlade på grund av sin ålder.

Chefspanelen

Så upplever chefer ålder

6 maj 2020

Det där med ålder kan vara en känslig sak. ­Fördomar och diskriminering har väl bidragit till det. Nästan en fjärdedel av alla i Chefs­panelen har ju upplevt att de blivit orättvist ­behandlade på grund av sin ålder. Så fel! Nu och i en nära framtid behövs chefer i alla åldrar till väl­färden. Annars går den inte ihop.

PANELEN

20% tycker att åldern på en chef är av stor betydelse.

Har du någon gång blivit orättvist behandlad på grund av din ålder?

77% Nej
23% Ja

Om ja, på vilket sätt har du blivit orättvist behandlad?

38% Fick inte jobb jag sökt
35% Min kompetens togs inte till vara
47% Fick inte den lön jag borde ha
24% Utstött från gemenskapen
47% Utsatt för kränkningar
38% Blev inte tagen på allvar

Har du någon gång struntat i att söka nytt jobb på grund av din ålder?

24% Ja
76% Nej

Hur ser åldersfördelningen ut bland dina egna medarbetare?

56% Jämn fördelning
32% Flest äldre
11% Flest yngre
1% Annat

Så gamla är vi själva:

7% 26–35 år
23% 36–45 år
44% 46–55 år
26% 56–65 år

Så gjordes undersökningen
Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång skickades enkäten till 416 personer, varav 159 svarade. I denna omgång lottade vi ut en e-ledarskapsutbildning inom kommunikation som ges av IHM via Vision bland de som deltog. Vann gjorde Susanne Andersson, enhetschef inom hemtjänsten Norra Gotland.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.