• ”Den som är bollplank och den som förädlar idén är lika betydelsefulla som den som först kläckte den. Som chef måste man uppmärksamma även dem”, säger forskaren Izabelle Bäckström.

Utveckling

Forskare: Idéer poppar tack vare mellanchefer

8 maj 2020

Hur får man ett kreativt arbetsklimat där idéerna poppar? Forskaren Izabelle Bäckström har undersökt frågan och kommit fram till att mellanchefen är en nyckelspelare.

Är det tyst i personalgruppen när det är dags att kläcka idéer? Jisses vad sega de är, kanske du tänker. Men problemet kan vara du själv som chef och hur er organisation tar emot idéer.

– Mellanchefer spelar en avgörande roll i idéarbetet, säger Izabelle Bäckström, forskare i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, som skrivit en doktorsavhandling om medarbetardriven innovation.

Jämförde två kontor

Izabelle Bäckström har i fem års tid undersökt ett globalt IT-bolag som infört ett digitalt idéhanteringssystem.

– I min studie jämförde jag två kontor. På det ena var det väldigt mycket idébubbel i det digitala verktyget. På det andra kontoret kom det inte fram några idéer alls. Vad var det som gjorde att vissa medarbetare levererade fler idéer?

Det visade sig att mellanchefen var en nyckelspelare.

– Det måste finnas en tillit och en vilja att ta emot idéer och att chefen kämpar för medarbetarnas idéer så att de når högre i beslutskedjan.

Bjud in alla

Det handlar också, enligt Izabelle Bäckström, om att bjuda in samtliga medarbetare, oavsett utbildning eller yrkesroll, för att delta i innovationsarbetet.

– Ofta framhävs individualisten i innovationssammanhang – det kreativa geniet. Men i offentlig verksamhet är det jätteviktigt att man lyckas fånga upp idéer hos de som möter patienter och kunder.

Det är också viktigt att chefen inte bara lyfter fram den individ som kom på idén, utan även andra medarbetare som deltar i idéutvecklingsarbetet.

Feedback viktigt

En av nycklarna till ett kreativt arbetsklimat är feedback. Medarbetare måste få svar på frågor som: ”Varför förverkligas inte min idé? Är det dålig timing, en dålig idé eller jobbar någon vidare på den?”

– Det måste finnas transparens och återkoppling. Annars kommer medarbetarna inte vilja delge sin nästa idé. Det sämsta man kan göra är att möta idéer med tystnad.