• Chefer har en tendens att kämpa på egen hand istället för att söka hjälp när de utsätts för mobbning, berättar docent Christina Björklund på Karolinska institutet.

Forskning

Mobbade chefer söker inte hjälp

3 februari 2020

Christina Björklund,docent på Karolinska institutet i Stockholm, har gjort en studie har djupintervjuat ett 20-tal chefer som har blivit utsatta för mobbning. Chefer i kommuner är något mer utsatta än andra.

Alt-textChristina Björklund.Vilka löper störst risk att bli mobbade?

– Alla kan bli utsatta för mobbning, det handlar mer om situation än om person. En riskfaktor är att vara ny på arbetsplatsen. Man brukar tala om rovjaktsmobbning. Chefen börjar på jobbet och blir utsatt direkt. Vissa grupper vill inte ha en ledare, i många fall handlar det om personalgrupper där det redan finns dysfunktionella relationer. Den nya chefen försöker reda ut problem själv och misslyckas. Konflikten ökar och leder till mobbning. Lösningen blir ofta att ledingen bara fokuserar på att byta ut chefen i stället för att lösa problemen i gruppen.

Hur reagerade cheferna som blev mobbade?

– Flera var erfarna och blev väldigt förvånade. Många har en tendens att kämpa på egen hand i stället för att söka hjälp. Det blir en negativ spiral och de förstår inte vad de blivit utsatta för förrän de blivit sjukskrivna. Mobbningen skapar djupa sår som cheferna bär med sig, vissa orkar inte ta ett nytt jobb. Av de 22 jag har intervjuat är fyra kvar på samma arbetsplats.

Hur ska man lösa situationen?

– Man måste ha ett förebyggande arbete och händer något måste man ta tag i det direkt, lyssna på alla parter och noga ta reda på vad som har hänt. Är det en grupp som inte fungerar måste man kanske göra en omorganisation eller flytta på personer. När man vet vem som är mobbaren måste det bli konsekvenser för personen. Chefer som blir utsatta måste få stöd från sina chefer, HR och facket. Vision har ju ett bra chefsstöd. Men det glömmer cheferna ofta bort.