• Mikael Damberg.

Arbetsmarknad

Hudiksvall sparar in på chefer: "Går åt fel håll"

3 februari 2020

”Det går åt helt fel håll”. Så säger Visions huvudskydds­ombud Mikael Damberg om att antalet enhetschefer på ­social- och omsorgsförvaltningen ska minska. Beslutet ­innebär att en del av de chefer som blir kvar ska ansvara för nästan 50 medarbetare var.

För att spara pengar ska antalet enhetschefer inom social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun krympa. Omkring tio enhetschefstjänster tas bort.

De områden som drabbas hårdast är hemtjänst, äldreomsorg och personlig assistans, berättar Mikael Damberg, huvudskyddsombud i kommunen.

Inom dessa områden kommer cheferna som blir kvar att ha upp emot 50 medarbetare som de har personalansvar för och som de ska hålla utvecklings- och lönesamtal med.

– Det här är tvärt emot vad vi kämpat för i många år. Det känns som att vi går bakåt. Det är en väldigt tråkig utveckling. Chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare, säger han.

Tanken är att en stab knuten till förvaltningsledningen ska avlasta cheferna med bland annat schemaläggning. Staben ska stötta enhetscheferna och även ersätta ett antal administratörstjänster som försvinner i samband med omorganisationen.

– Vi har ställt oss oeniga till inrättandet av en stab, då vi anser att de stödfunktioner som centraliseras i stället bör finnas som stöd ute i verksamheterna, säger Mikael Damberg.

I nuläget har inga varsel lagts och tanken är att både cheferna och administratörerna ska omplaceras till nya tjänster, som inte är chefstjänster.