Chefspanelen

Det tycker chefer om konstruktiv feedback

3 februari 2020

Konstruktiv feedback är bra för utveckling. Många i Chefspanelen är duktiga på att ge positiv återkoppling till sina medarbetare. Men de får inte tillbaka lika mycket. Här är ett tips till dig som tycker att du får för lite återkoppling: Be om det!

Panelen

99% tycker att återkoppling är viktigt i jobbsammanhang.

Hur ofta ger du positiv feedback?

56% En gång i veckan
30% En gång om dagen
13% En gång i månaden
1% Mer sällan

Hur ofta får du positiv feedback?

4% En gång om dagen
26% En gång i veckan
44% En gång i månaden
26% Mer sällan

Är negativ och positiv återkoppling lika viktigt?

67% Ja, för det mesta
32% Positiv återkoppling är viktigare
1% Negativ återkoppling är viktigare

Tycker du att det är svårt att ge kritik?

11% Ja
72% Ibland
1% Nej

Hur tar du emot kritik?

92% Ser det som ett tillfälle att utvecklas
5% Blir oftast sårad eller arg
3% Lägger inte så stor vikt vid det

Så gjordes undersökningen

Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 159 personer.

Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

I denna omgång lottade vi ut totalt två platser på Visions kurser ”Kommunikation i ledarskapet” samt ”Beteenden i ett framgångsrikt ledarskap”.

Vann gjorde Vlora Krasniqi, sektionschef inom hemtjänst i Malmö stad, samt Gun-Britt Hedsten, enhetschef kostenheten i Ludvika kommun.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.