• Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Jämställdhet

Lönsamt med färre underställda per chef

27 februari 2020

En organisation med färre medarbetare per chef kan snabbt bli ekonomiskt lönsamt och ge ett överskott som kan investeras i verksamheten. Det hävdar Sveriges Kvinnolobby i en rapport.

– I välfärdens viktiga kontaktyrken där de flesta anställda är kvinnor är arbetsbelastningen hög och arbetsgrupperna stora. Då blir det svårt att vara en bra chef som ser alla medarbetare och svårt för medarbetarna att be om stöd. Men det behöver inte vara så. Det går att organisera arbetslivet så att kvinnor och män mår bra på jobbet och har lika nära till chefen, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby i ett pressmeddelande.

Sveriges Kvinnolobbys räkneexempel visar att en vård- och omsorgsförvaltning med 2 000 anställda på två års sikt kan räkna hem kostnaderna för att gå från 45 till 30 medarbetare per chef.

Efter två år uppskattas insatsen ge nästan sex miljoner kronor tillbaka till verksamheten genom  minskade kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning och minskat produktionsbortfall vid ohälsa och arbetsmiljöproblem.

Fakta

Så räknar Sveriges Kvinnolobby i rapporten (som du kan läsa här):

Exempel: En vård- och omsorgsförvaltning med 2 000 anställda vill minska antalet medarbetare per chef från 45 till 30. För att uppnå detta måste organisationen anställa 23 nya chefer. Detta innebär en ökning av antalet chefer med drygt 50 %.

  • Medellönen för medarbetare (ej chefer) 28 400 kronor.
  • Enhetschefernas medellön 42 200 kronor.
  • Sociala avgifter 40%.
  • Lönekringkostnader 30%.

Ökad chefstäthet innebär:

  • Engångskostnader som utgörs av kostnader för rekrytering, introduktion och inskolningskostnader.
  • Återkommande kostnader i form av årliga lönekostnader (lön och avgifter och lönekringkostnader) för de chefer som anställs.

Vinsten blir:

  • Minskad sjukfrånvaro: Inkluderar minskad sjuklönekostnad, lönekringkostnad samt rehabiliterings- och behandlingskostnader. Kostnad för en dags korttidsfrånvaro beräknas kosta 10 procent av månadslönen, en dag av långtidsfrånvaro beräknas kosta 1 procent av månadslönen.