Lön och villkor

7 tips till dig som ska hålla lönesamtal

13 februari 2020

Är det första gången du som chef ska hålla löne- och resultatsamtal med dina medarbetare? Eller behöver du bara uppdatera dig? Följ de här goda råden från Visions chefsrådgivare, Agnes Rolka, så fixar du det.

 1. LÖNEKRITERIER OCH MÅL
  Gör en tydlig koppling till de lönekriterier som ni har på arbetsplatsen och även till medarbetarens individuella mål. Ställ frågor som: Har du nått dina mål? Hur tycker du det har gått för dig?

 2. TÄNK INDIVIDUELLT
  Anpassa ditt samtal till individen. Säg alltså inte ”vi på arbetsplatsen har gjort så här” eller ”för er i gruppen gäller det här”. Ditt mål bör vara att medarbetaren efter samtalet ska känna sig sedd och lyssnad på.

 3. LYSSNA
  Lyssna på medarbetaren, låt hen prata till punkt. Det är medarbetarens samtal, kanske medarbetarens bästa, och inte sällan enda, tillfälle att berätta för dig om sina prestationer.

 4. SPRID UT FEEDBACK
  Låt inte lönesamtalet vara det första tillfället då du som chef ger feedback, positiv eller negativ, till medarbetaren. Sådan återkoppling ska ske löpande under året.

 5. INGA SIFFROR
  Prata inte pengar eller siffror under lönesamtalet – det gör du på resultatsamtalet – utan bara om medarbetarens individuella prestationer.

 6. SAMMANFATTA
  Avsluta gärna lönesamtalet med en sammanfattning. Ha som mål att när ni går därifrån ska du och medarbetaren ha samma bild av medarbetarens prestation.Vid resultatsamtalet, som du har ett par veckor efter lönesamtalet, motiverar du ditt förslag på medarbetarens nya lön utifrån prestation, inte utifrån exempelvis nedskärningar, satsningar på andra yrkesgrupper eller lågkonjunktur.

 7. RESULTATSAMTAL
  Vid resultatsamtalet, som du har ett par veckor efter lönesamtalet, motiverar du ditt förslag på medarbetarens nya lön utifrån prestation, inte utifrån exempelvis nedskärningar, satsningar på andra yrkesgrupper eller lågkonjunktur.