• Helena Hellashjärta i Göteborgs stad.

Förbundsmöte

Här är motionerna som rör chefer

14 augusti 2020

Inför Visions förbundsmöte har två motioner som handlar specifikt om chefer kommit in. Förbundsstyrelsen föreslår att den ena avslås och att den andra är besvarad. Men Helena Hellashjärta i Göteborg tänker inte lägga innehållet i sin motion åt sidan.

Två av totalt 79 motioner till förbundsmötet berör chefer specifikt. En av dem kommer från Visions chefsektion i Stockholms stad.  De skriver: ”Upprätta ett kostnadsfritt program för chefer med kurser inom bland annat MBL, las, arbetsmiljö och förhandlingsteknik”.

Syftet med motionen är att chefer ska få mer kunskaper och därmed verktyg till ett ”schysst arbetsliv” både för cheferna själva och deras medarbetare.

Men förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås. Anledningen är framför allt att det är arbetsgivarna som har ansvar för att chefer har förutsättningar att klara sina jobb.

Som stöd till det har Vision tillsammans med andra fackförbund och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tidigare tagit fram verktyget Chefoskopet. Dessutom, menar förbundsstyrelsen, finns flera tjänster i medlemskapet i Vision för chefer som vill utvecklas.

Vill se satsning på åldersmedvetet ledarskap

Den andra chefsspecifika motionen föreslår att Vision ska driva frågan om att chefer ska få bättre förutsättningar att anpassa arbetsplatserna så att medarbetare ska kunna jobba längre upp i åldrarna, så kallat age management eller åldersmedvetet ledarskap.

– Jag är själv chef inom äldreomsorgen och skulle behöva en större budget för att äldre medarbetare ska få lov att kanske göra vissa saker långsammare eller på andra sätt. Pengen som hemtjänsten får tar inte hänsyn till vem som gör arbetet. En dusch av en boende ska ta en kvart oavsett vem som utför, säger Helena Hellashjärta i Göteborgs stad, som skrivit motionen.

Förbundsstyrelsen svarar att frågan är viktig och att Vision därför redan har tagit fram verktyg för att se till att arbetsgivare arbetar förebyggande med all slags diskriminering. Förbundsstyrelsen anser därför att motionen är besvarad.

Kan drivas lokalt

Helena Hellashjärta tänker dock inte lägga saken åt sidan.

– Det är bra att Vision redan gör något, men jag önskar att vi kunde trycka mer på just ålder. Och frågan är inte passé bara för att förbundsstyrelsen anser den vara besvarad, utan vi kan jobba med den ändå och driva lokalt. För Göteborgs stad är inte bra på att skapa förutsättningar för ”age management”.

Visions förbundsmöte hålls i slutet av september i år. På grund av corona genomförs det digitalt.

Så gick det

Motion: Chefer måste få förutsättningar att arbeta med Age-management och arbetsplatserna anpassas efter medlemmars åldersrelaterade behov.

Beslut: Motionen ansågs besvarad enligt förbundsstyrelsens förslag

Motion: Visions Chefsprogram

Beslut: Motionen avslogs enligt förbundsstyrelsens förslag

Uppdaterad 29 september 2020