Beslutsfattande

Våga välja väg

11 november 2019

Att ta beslut är en stor del av ditt jobb som chef. Men beslut kan vara både ogenomtänkta och svåra att fatta. Här ger experten Mona ­Riabacke några tips på vägen.

Mellan 2 000 och 10 000 gånger om dagen gör vi det. Fattar beslut, alltså. Ändå är vi ofta inte alls medvetna om att vi gör det, eller på vilka grunder.

Trots att besluten, stora som små, kan påverka både oss själva och andra väldigt mycket.

– Många skulle med ganska små medel kunna bli mycket bättre på att fatta beslut, hävdar Mona Riabacke, doktor inom risk- och beslutsanalys, som tillsammans med forskarkollegan och maken Ari Riabacke skrivit boken Beslutspyramiden.

Att fatta bättre beslut kräver en medvetenhet om hur hjärnan fungerar. För att fatta aktiva, mer medvetna beslut behöver du sträva efter att använda dig av det rationella systemet i hjärnan. Det rationella systemet konkurrerar med hjärnans andra beslutssystem, det automatiska och känslostyrda systemet där vi bland annat har amygdala, den så kallade reptilhjärnan.

– Många av våra beslut grundar vi på känslor, utan att vara medvetna om det. Detta automatiska system fungerade bra utifrån hur världen såg ur för länge sedan, när överlevnad var a och o. Därför har vi ett kraftigt överdimensionerat system för att upptäcka hot och påverkas starkt av kortsiktiga belöningar, säger Mona Riabacke.

Triggas av stress

Det systemet tar lätt över om vi inte är uppmärksamma, som exempelvis när vi ”råkar” köpa en chokladkaka före middagen, eller i stället för att pensionsspara lever upp pengarna här och nu. Det automatiska systemet går snabbt igång vid stress och eller när vi är hungriga. Lågt blodsocker är därför ingen höjdare när vi ska fatta beslut kring komplexa frågor.

– Det är viktigt att ha koll på vad du själv befinner dig i för tillstånd så du inte fattar komplexa beslut i arbetet när du är hungrig, trött, rädd eller stressad. För då har du inte långsiktighet i fokus, säger Mona Riabacke.

Det rationella systemet kräver betydligt mer energi så vi måste vara noga med när vi använder oss av det. Skulle vi bara använda oss av det skulle vi snabbt bli utmattade. Därför behöver vi prioritera och satsa på de så kallade kritiska besluten, de som verkligen påverkar.

Kritiska beslut

Det finns två olika typer av kritiska beslut. Den ena typen är engångsbeslut, som en viktig investering eller om du ska införa ett nytt system på jobbet. Den andra är beslut som är små men som när de upprepas många gånger kan få stora konsekvenser. Det kan till exempel handla om hur du som chef hanterar dina medarbetare. Om du om och om igen fattar dåliga beslut tappar medarbetarna till slut förtroendet för dig.

Något som hindrar oss att fatta bra beslut är när vi fastnar i en övertro till faktainsamlande och analys. I ett så komplext samhälle som vi lever i kan vi aldrig samla alla fakta. Vi behöver våga fatta beslut ändå. Där behöver man ha en strategi för när faktainsamlandet är rimligt.

– Om du vill vara så objektiv det bara går kan du börja med att ta fram tre fördelar och tre nackdelar av olika beslutsalternativ. Då kan du få en bättre bild av vad de innebär och kan börja sålla bort. Att ta in olika perspektiv är också bra för att få bättre helhetsbild.

Något som också kan hindra dig som chef att ta beslut är behovet av konsensus, att alla ska hålla med. Risken är att du till slut aldrig fattar aktiva beslut.

– En del chefer är rädda att medarbetare ska bli besvikna eller missnöjda och så slutar det i att beslutet skjuts upp, ibland så länge att inget aktivt beslut tas alls. Och det är ju ett beslut i sig, sällan det bästa, säger Mona Riabacke.

Förlåtande inställning

Att ha en lite mer ödmjuk och förlåtande inställning till alla beslut skulle vi vinna på. Det menar Petter Johansson, som forskar om beslutsfattande vid Lunds universitet.

– Beslut är svåra att fatta eftersom vi aldrig kan överblicka alla konsekvenser, och inte kan veta hur det blivit om vi valt det andra alternativet. Samtidigt är det i vårt samhälle fult att säga att man fattade fel beslut. Men vi skulle vinna mycket på att ändra beslutskulturen på jobbet för att kunna släppa prestigen och faktiskt säga att man ångrar sig, säger han och fortsätter:

– Dåliga beslut går oftast att göra om.

Tips

Se till att skapa tydlighet

  • Var gärna övertydlig med vem som får bestämma över vad. Du kanske tycker att du är tydlig, men många gånger vet medarbetarna ändå inte hur mandaten ser ut.
  • Ta en tio minuters sittning med dig själv på morgonen och gå igenom dagen för att se vilka dina kritiska beslut kommer att röra sig kring. Bestäm hur du ska hjälpa dig själv att då använda det rationella beslutssystemet, inte det automatiska.
  • Tydliga mandat ger tydliga beslut. Med tydliga beslut kan du sedan göra en ordentlig analys av dem och se vad du kan göra annorlunda nästa gång.

Det ska du tänka på!

  • Fatta inte beslut när du är hungrig, arg, stressad eller trött. Då är det definitivt ditt automatiska system som sitter vid rodret.
  • När du inför nya vanor är det bra att påminna dig om vad du ska göra annorlunda. Sätt upp en lapp på datorn eller en påminnelse i mobilen.
  • Var självkritisk men på ett konstruktivt sätt till de mindre bra besluten.

Källa: Mona Riabacke

Var schysst mot dig själv

  • Håll inte fast vid felaktigt fattade beslut av prestigeskäl.
  • Skapa en kultur på jobbet där det är okej att ändra sig.
  • Berätta när du fattade fel beslut. Var lite schysst mot både dig själv och andra.

Källa: Petter Johansson