Forskning

Första professorn inom HRM

11 november 2019

Stefan Tengblad är Sveriges första professor inom HRM, Human Resource Management, vid Göteborgs universitet.

Grattis! Hur firar du det?

– Tack! Det är invigning av professuren i januari med tal och mingelfirande.

Varför just du?

– Det var många sökande till tjänsten, och de sakkunniga tyckte jag var mest meriterad. Jag har forskat mycket om medarbetarskap, chefers arbete, chefsförsörjning och vad som kännetecknar organisationers livskraft.

Vad gör en professor i HRM?

– Det handlar om att samordna och utveckla forskningen på Göteborgs universitet och internationellt. Även om ämbetet inte funnits tidigare så pågår forskning som har med det att göra. Vi vill sätta ljus på dessa frågor, bidra till ny forskning inom HRM och underlätta spridningen av den.

Vad är på gång i ämnet?

– Mycket av forskningen handlar om att kunna beskriva hur man ska jobba inom HRM för att få en bra balans mellan personalens prestationer och en god arbetsmiljö. Den handlar också om vägledning för hur man skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas och nå sin potential.

Vad forskar du själv om just nu?

– Om dilemman i chefers arbete, till exempel hur man ska hantera krav på kvalitet samtidigt som de ekonomiska resurserna är små. Ett annat exempel är hur man ska kunna koppla långsiktig utveckling till akuta problem.