Forskning

Enhetschefer behöver kontinuerlig dialog

11 november 2019

Heidi Hagerman, sjuksköterska och forskare i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, har undersökt förutsättningarna för första linjens chefer i äldreomsorgen. Hon har bland annat djupintervjuat 28 enhetschefer.

Vad behöver enhetscheferna mest?

– De behöver ha en kontinuerlig dialog med sina chefer och politikerna om hur det går i verksamheten och inte bara när det har hänt något eller när budgeten inte går ihop. Att någon faktiskt ringer och frågar ”Hej, hur går det” i stället för att chefen måste ringa och be om stöd när något har gått fel.

Vad behöver de för stöd från medarbetarna?

– Det är ju de som träffar brukarna och är kontakten utåt. Chefen kan få feedback på hur brukarna mår och vad de har för synpunkter. När jag jobbade som sjuksköterska i hemsjukvården satt jag tillsammans med chefen och hemtjänstgrupperna. Varje morgon hade vi möte där vi pratade om våra brukare. Chefen informerade direkt om vad som var på gång i vår organisation, vi behövde inte få informationen via mejl eller via andrahandskällor. Vi fick information snabbare och det minskade risken för missförstånd. Närheten mellan chef och medarbetare är jätteviktig.

Vad borde man göra för att förbättra för förstalinjens chefer?

– Cheferna behöver mer praktisk hjälp från staben, IT, HR och ekonomi, att de gör vissa uppgifter åt cheferna. På vissa ställen kommer en ekonom ut till enheten en dag i veckan och arbetar tillsammans med chefen. Stödet ska inte vara för långt bort i organisationen, det är viktigt för cheferna. Men en viktig slutsats är ändå att även om det brister i förutsättningarna ibland ser cheferna arbetet som en positiv utmaning. I slutändan är det ändå mödan värt.