Chefer vill digitalisera mera

11 november 2019

Digitalisering är ordet på allas läppar. De flesta är överens om att vi behöver jobba mer digitalt och automatisera för att klara utmaningarna som välfärden står inför. Men vi behöver också bryta ny mark och pröva annorlunda arbetssätt.

Enligt SCB kommer antalet 80-åringar att fördubblas inom en tioårsperiod. Det är fantastiskt att så många lever längre! Samtidigt kan vi inte blunda för det faktum att färre personer i arbetslivet ska serva fler personer i befolkningen. Vi ser också att medborgarnas krav på välfärdstjänster förändras – förväntningarna höjs på tillgänglighet och medbestämmande.

När Vision nyligen ställde frågan till landets socialchefer svarade mer än åtta av tio att de ser ett stort behov av att digitalisera socialtjänstens arbete med framförallt äldre- och funktionshinderfrågor. Och nästan alla tycker det är mycket viktigt att utveckla och öka användningen av välfärdsteknik. Det handlar till exempel om robotar, om övervakningslarm och it- stöd som kan minska ”onödig” administration.

Men det gäller också nya arbetssätt. Som att kunna erbjuda mer tillgängliga insatser utan tidigare utredning och bedömning. Sådana insatser välkomnas av socialcheferna då de ofta ger mer effekt och minskar administration.

Samtidigt ser vi hur många chefer saknar förutsättningar att leda digitaliseringsarbetet på ett bra sätt. Föråldrade it-system, bristande it- stöd och hög arbetsbelastning är några av de faktorer som sätter käppar i hjulet för chefer som vill skynda på digitaliseringen.

Det är inte rimligt. Ledarskapet är nyckeln i all förändring och arbetsgivarna måste lyssna på cheferna och på vad de behöver för att leda och utveckla sin personal och verksamheten. Framtidens arbetsliv ska vara ett mänskligt arbetsliv – och det börjar med chefer som har
tid att leda.