Chefspanelen

Så tycker chefer om skämt

6 september 2019

Att skoja och skämta kan vara en riktig ­stämningshöjare på jobbet. Men det beror ­också på situation och person. Det finns mer att göra för att bidra till en god stämning, visar vår ­undersökning. Och alla sätt som funkar är bra. För alla i panelen är överens om en sak: Bra stämning på jobbet är viktigt.

92 procent tycker att det är viktigt med bra stämning på jobbet.

88 procent anser att alla har lika stort ansvar för en god stämning, 9 % att en själv i egenskap av chef har det och 3 % att högsta ledningen har huvudansvaret.

51 procent skrattar flera gånger varje dag på jobbet. 36 % någon gång varje dag och 10 % ett par gånger i veckan.

1 procent skrattar mer sällan än en gång per månad.

60 procent kan skämta med sina medarbetare. 40 procent svarar "det beror på.

60 procent kan skämta med sin chef. 32 procent svarar "det beror på" och 8 procent svarar nej.

54 procent svarar att stämningen på deras arbetsplats är ganska god. 27 procent svarar "mycket god". 12 procent tycker att den är varken eller. 5 procent svarar "ganska dålig" och 2 procent "dålig".

Vad gör du för att bidra till god stämning?

64% Skämtar.
91% Bjuder på mig själv.
39% Bjuder på fika.
61% Ger konkret ­återkoppling.
90% Visar intresse för medarbetarna.
84% Hälsar på alla varje morgon.
84% Stöttar medarbetarna.
67% Tar emot hjälp av medarbetarna.
5% Annat.

Så gjordes undersökningen
Chefen i fokus chefspanel består av ett antal chefer som tackat ja till att svara på frågor från tidningen vid max fyra tillfällen per år. Denna gång svarade 222 personer. Tanken är att spegla hur chefsmedlemmarna i Vision har det och vad de tycker i olika vardagsnära frågor. Det är ingen vetenskaplig undersökning men ger en nulägesbild.

Vill du också vara med i panelen med chans att vinna ledarskapskurs?
Anmäl dig i formuläret här.